Er zullen tevens extra liften worden geplaatst. Na de vergadering zal de uitslag van de enquête worden uitgereikt tezamen met het organogram van de Ajax-organisatie. Het probleem van de telefonische bereikbaarheid is inmiddels opgelost door het aan brengen van voice-response apparatuur. Onze teletekst-pagina kan nu rechtstreeks via onze computer direct worden aange past. De kaartverkoop had nog problemen middels softwarefouten die nu achterhaald zijn. Aan de interne automatisering wordt thans gewerkt. De commerciële afdeling zal per I januari 1997 uitgebreid worden met de overname van Fan Promotions, welk bureau merchandising en licentiebeheer voor ons uitvoert. Aan de Portretrecht BV, waarin de imagerechten van de spelers worden neergelegd, wordt gewerkt. De plannen zijn gereed, en er is reeds met de spelers gesproken. De winkel in het voorgebouw zal vermoedelijk in april 1997 opengaan tegelijk met het museum.Voorts wordt er nog gezocht naar een locatie voor een winkel in het Centrum van de stad. Er zijn plannen om via Internet iets te doen met de merchandi sing. Op de vraag van Gianotten hoe het staat met de klachten van de leden omtrent hun plaatsen antwoordt Oldenhof dat dit pas het volgend seizoen kan worden gereali seerd. De keuze is dan of wat meer naar het midden aan de overzijde waarbij geen ledenrestaurant aanwezig is, of dezelfde plaats met directe toegang tot het ledenrestau rant. Schoenaker meldt dat leden van Lucky Ajax ook klachten hebben. Hij zal dit met Henrichs opnemen. Op de vraag van Been of R. Cohen een bureau voor Portretrecht heeft, wordt geant woord dat Ajax overleg voert met alle zaakwaarnemers van de spelers. Oudendijk vraagt hoe het staat met de rechtspersoon van Fan Promotions binnen Ajax. Medegedeeld wordt dat gewacht wordt op advies van onze fiscalist. Op verzoek van de vergadering geeft de voorzitter uitleg omtrent de situatie met Sport 7 en de door de KNVB mogelijk voorgestelde reglementswijziging. Gianotten waarschuwt, wellicht ten overvloede, de zaken juridisch goed voor te bereiden. 19

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 21