Feldmann zegt dat gesteld is nieuwe contracten met spelers eind november rond te krijgen.Door Van Os wordt geantwoord dat er inmiddels gesprekken met Kluivert en Bogarde zijn geweest. Eind december dienen zij aan te geven of zij willen blijven of niet. Gianotten vindt het teleurstellend uitspraken te lezen van spelers die stellen dat zij mogelijk hun langdurig contract niet zullen uitdienen. Geantwoord wordt dat de spelers hierop aangesproken worden en dat, indien zij dit hebben gedaan, dit niet verstandig is en dat dit ook zijn weerslag op de groep heeft. Op zijn vraag omtrent het door spelers moeten kunnen beheersen van de Nederlandse taal, antwoordt Van Os dat Van Gaal van mening is dat als spelers 4 a 5 jaar hier spelen, zij Nederlands moeten kunnen spreken. Vervolgens geeft Oldenhof een uitleg over de kritische kanttekeningen binnen de Ajax- organisatie en de problemen binnen deArenA. Het NIPO is ingeschakeld om een onderzoek te verrichten naar de problemen die zich hebben voorgedaan in en rond deArenA. De uitkomst is dat het publiek positief is over de zichtlijnen, de stoelen, de bereikbaar heid, de veiligheid, de parkeerplaatsen en het aantal horecapunten. Op de vraag of men volgend seizoen weer een seizoenkaart zou nemen, heeft 95 positief gereageerd. Als negatief werd ervaren deArenA als betaalmiddel en de prijseenheid hiervan. Hoewel het eigenlijk niet een Ajax-aangelegenheid is zijn we bezig met het prijsbeleid. De mogelijkheden zijn dat deArenA terug gaat naar HFL 1,25 (is nu HFL 1,67), of het houdt zijn waarde, maar dan kan er iets voor I '/2 ArenA worden gekocht. Ook komen er snoepautomaten waar met geld kan worden betaald. De prijs van de parkeerkaart vindt men te hoog. Gedacht wordt om volgend seizoen iets te doen in samenhang met de seizoenkaart waarbij een korting wordt verleend. Voorts zijn er klachten over het geluid en de zichtbaarheid van de schermen; dit zal opgelost worden. 80 van de geënqueteerden mist het Ajax-gevoel in het stadion.Aan de zuidzijde zal een graffiti-artiest een schildering in de gracht aanbrengen. Er zal iets met banieren wor den gedaan. Het beton van het stadion vervuilt nogal sterk en hier zal een coating wor den aangebracht. Met de F-side zijn een aantal gesprekken gevoerd naar aanleiding van hun verzoek om de meest fanatieke supporters weer bij elkaar te plaatsen. Hiervoor zal getracht worden een ruilactie in de winterstop te laten plaatsvinden. 18

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 20