Na de winterstop is de verwachting dat alleen nog Hoekstra geblesseerd zal zijn. Onzeker blijft het of Bogarde en Kluivert hun contract zullen verlengen. De Croky- affaire heeft voor enige onrust in de groep gezorgd, hetgeen van negatieve invloed is geweest. Bij de kwaliteit van een aantal nieuwe spelers kunnen vraagtekens worden gezet. De inpassingen van jonge spelers in een slecht spelend team verloopt moeizaam. De conclusie is dat het elftal nog niet op de rails staat en dat in januari pas weer over een bijna voltallige selectie kan worden beschikt. In januari zal er een trainingskamp van 10 dagen in Spanje worden gehouden. Leeser vraagt hoe het met de opvolging van Van Gaal staat. Kraan deelt mede dat Cruyff als eerste door de voorzitter is benaderd, maar hij wil op zijn vroegst pas in februari/maart een beslissing nemen, hetgeen ons te laat is. De suggesties die door Barend en Van Dorp zijn gedaan zijn onjuist. Been zegt dat de eventuele opvolger, het hoofd jeugdopleiding, in het verleden altijd klaar stond. Henrichs stelt dat dit onjuist is, want van Gaal was destijds assistent-trainer van Beenhakker en bij de aanstelling van een directeur jeugdopleiding is gekozen voor iemand voor de lange termijn, in tegenstelling tot een hoofdtrainer die voor de korte termijn wordt aangesteld. Ooit is gesteld een trainer intern op te leiden voor de functie directeur betaald voet bal; de mogelijkheden hiervoor ontbraken tot op heden. Been vraagt zich af of je niet een 2e trainer moet hebben die deze plaats kan inne men. Henrichs stelt dat een 2e trainer andere kwaliteiten heeft. Harms zegt dat dat sys teem inderdaad niet werkt. Leeser herinnert aan het feit dat Michels destijds bij zijn vertrek het bestuur advies gaf voor zijn opvolging. Henrichs geeft aan dat het Bestuur zich voorbereid heeft op het vertrek van Van Gaal en dat een profielschets is opgesteld. Hij moet kunnen werken in de Ajax-filosofie, meegaan in het lange termijnbeleid, jeugdopleiding essentieel vinden, kunnen omgaan met de pers e.d. Hij moet zich hier onvoorwaardelijk aan confirmeren, het concept kan niet zo maar gewijzigd worden. Nuninga is blij dit te horen en stelt dat het goed is voor de continuïteit om Adriaanse op zijn positie te laten zitten. Voorts wijst hij op het feit dat het aantrekken van een zogenaamde "topper" tot de mogelijkheden moet blijven behoren en dat niet per sé vast moet worden gehouden aan de drie categorieën. Van Os antwoordt dat de structuur moet zijn de categorieën A, B en C, zoals ooit is aangegeven, dat daartussen verschillen zijn, maar dat het aantrekken van een topper, mits^het geld beschikbaar is, zeker niet wordt uitgesloten. 16

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 18