waardoor een aantal zich forceerden. Het feit dat er de afgelopen jaren veel wedstrijden zijn gespeeld met weinig rustperioden heeft er eveneens toe bijgedragen dat blessures zijn ontstaan. Het contract met de VU is voldoende voor de nodige aanvulling op onze medische staf. 4. Mededelingen Bestuur Coronel: Voor wat betreft de sponsoring is er weinig nieuws; wel zal een beleid worden ontwik keld dat er over twee jaar nog 4 a 5 sub-sponsors zullen zijn, die gezamenlijk evenveel zullen opbrengen als de huidige I 3 sub-sponsors van HFL 450.000,-- per sponsor. De situatie voor Sport 7 lijkt hopeloos gezien het dagelijkse verlies van 4 'a> ton per dag.Na gesprekken met de KNVB lijkt het dat men Ajax en Feyenoord ter wille wil zijn Ajax heeft zich aangesloten bij Feyenoord in hun strijd om deTV-rechten van thuiswed strijden te behouden; wel moet geprobeerd worden de eenheid in het betaalde voetbal te behouden. De meningen van onze sponsors over de roterende reclameborden in de ArenA zijn verschillend. Wij vinden dat het goed loopt; de proef hiervan zal het gehele seizoen duren. Coronel deelt mede het besluit te hebben genomen zich na dit seizoen niet meer als bestuurslid beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode van drie jaren. Hij zegt er trots op te zijn dat hij dit werk samen met zijn collega's heeft mogen doen, maar hij kan het niet meer combineren met zijn eigen werk en ten opzichte van zijn bedrijf ook niet langer verantwoorden. Van Os: De financiële cijfers t/m 3 I oktober 1996, alsmede de prognose 1996/1997, worden uit gedeeld. De penningmeester geeft hierbij een toelichting. Het halen van de kwartfinale is eigenlijk een "must". Indien de kwartfinale niet bereikt wordt, zal toch de prognose gehaald worden. Kraan: Kraan deelt mede dat het 2e elftal niet zo draait als we de laatste jaren gewend waren. Dit komt mede door het feit dat door blessures van de A-selectie-spelers er veelvuldig een beroep wordt gedaan op 2e-elftal spelers. Ajax-I heeft inmiddels een aantal nederlagen en gelijke spelen in de competitie moeten incasseren. Ook in de Champions League zijn er twee thuisnederlagen geleden; er wordt in sommige wedstrijden zwak gespeeld; een excuus is wel het zeer grote aantal geblesseerde spelers. 15

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 17