Notulen ledenraadsvergadering 26 november 1996 Bericht van verhindering ontvangen van de leden Bijvank,Van Eyden en Smolders alsme-de van voorzitter Van Praag die later ter vergadering komt. Vanwege verplichtingen 2e elftal komen de heren Schoevaart en Bosschieter ook iets later. 1. Opening Vice -voorzitter Kraan heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij vraagt een moment stilte vanwege het overlijden van Frits Hohle.tot dat moment het langste in leven zijnde lid van de vereniging, en het overlijden van Gerard Hulscher, jarenlang lid van onze toto-lotto-commissie. 2. Ingekomen stukken geen 3.Vaststelling notulen ledenraadsvergadering 17 september 1996 B/z. punt 4: Toevoegen jubilarissen:J. Bonsen B/z. 3, voor punt 9: Toevoegen ingelast agendapunt: Benoeming ere-leden Nadat de heer Gianotten de bijlage heeft voorgelezen, bekrachtigt de ledenraad het voor-stel van de ledenraadsleden A.L. Blekkenhorst.J.C. van Dijk, Mr. N.J. Gianotten, C.C. Harms en drs L.M. van Wijk, om de leden M.U. Coronel, H.P.J. Henrichs, A.L. van Os en M.van Praag te benoemen tot ere-leden van de vereniging. B/z. 3 onderaan: De heer Been vraagt zich af of de medische behandeling van spelers wel juist is; de heer Van Os legt uit dat hij zich ook afgevraagd heeft wat er, gezien de vele blessures, aan de hand was bij aanvang van het seizoen. Na informatie te hebben ingewonnen is het gebleken dat spelers na de EK geblesseerd terug zijn gekomen, eerst met vakantie zijn gegaan en daarna pas aan herstel van de blessures zijn gaan werken. Dit is mede het gevolg van slechte communicatie vanaf de zijde van de KNVB-medische staf. Ook wilden spelers van het Nederlands Elftal hun trainingsarbeid te snel inlopen bij de andere leden van de A-selectie, 14

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 16