De heer Coronel deelt mede dat alle activiteiten die FanPromotions voor ons doet, straks door Ajax zelf ter hand zullen worden genomen; voorts zal nog worden gekeken naar de bordenring die 's avonds verbeterd moet worden. De heer Van Os legt uit wat zich heeft afgespeeld rondom Kanu, betreffende de arbi tragezaak, alsmede de situatie van zijn ziektebeeld voor zover bekend. I 2. Rondvraag Tijdens de vergadering biedt het ledenraadslid R. Leeser een prachtige terracotta buste afkomstig uit Italië van omstreeks 1870 aan Ajax aan; dit beeld zal zeker een goede plaats in het Stadion krijgen. Gevraagd wordt of het Bestuur heeft opgetreden tegen de voorzitter van de suppor tersvereniging naar aanleiding van zijn uitlatingen bij de Try Out; dit is zelfs door meer deren gedaan en er zijn excuses aangeboden. De voorzitter van de ABA zal gevraagd worden zijn eventuele kritiek voortaan recht reeks aan het Ajax-bestuur kenbaar te maken. Goedgekeurd in de vergadering van 26 november 1996 Amsterdam, 22 oktober 1996 M. van Praag Voorzitter G.M. Holsheimer Hoofd Secretariaat 13

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 15