Jeugdspelers zullen tot 21-jarige leeftijd afgeschermd moeten worden en bij een eventu ele overgang zal er een vergoedingsstelsel moeten gaan werken. De norm van 15 jeugdspelers in 10 jaar afleveren voor het Ie elftal wordt nog steeds gehaald.Talenten zullen wat langer in het 2e elftal blijven. De heer Coronel deelt mede dat de omzet in de merchandising enorm gestegen is op dit moment wordt er door ons te weinig van geprofiteerd; hier zal dus ook verandering in moeten komen. Voorts legt hij uit dat het programma van ID-TV op de Nitstar in samenwerking met het programma op Veronica een kosten-neutrale business is. Vervolgens de bijlage voorgelezen door de heer Gianotten. 9. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar is voorzitter Van Praag Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld, is de heerVan Praag bij acclamatie her kozen. 10.Vaststelling Officieel Orgaan Ten onrechte als agendapunt vermeld. I I. Mededelingen Bestuur Oldenhof doet uitgebreid verslag van de klachten welke binnen zijn gekomen sinds de aanvang van dit seizoen. De volgende problemen deden zich voor: Slecht zicht door de lexaanwanden, de eerste vijf rijen achter de doelen zien de doellijn niet, video-schermen niet op alle plaatsen zichtbaar, hoog prijsniveau consumpties, de ArenA als enig betaalmiddel, slechte kwaliteit van geluid, stewarding moet beter, beweg wijzering is onvoldoende, routing in hoofdgebouw niet goed, vervuiling beton, telefoni sche bereikbaarheid is onvoldoende, er is nieuwe software voor tribune-indeling geschreven, verkeerde mailing aan leden, ledenrestaurant nog niet beschikbaar en als laat ste de kwaliteit van het veld. Aan alle zaken wordt gewerkt en in de meeste klachten is inmiddels voorzien. De heer Bosschieter zegt dat de ontvangstruimte in de "wang" eigenlijk geen oplossing is; toegezegd wordt dat een alternatief zal worden gezocht. De heer Kraan doet verslag van technische zaken waarbij voornamelijk de vele blessures besproken worden; het heeft alles te maken met de twee zware seizoenen die we achter de rug hebben, het E.K. afgelopen juni in Engeland en de toch weer vroege start dit sei zoen.Inmiddels zijn thans goede afspraken gemaakt met de medische staf van de KNVB. 12

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 14