16. M. Middendorp (1997) 17. J. Neefjes (1998) 18. K. Nuninga (1998) 19. R.G. Oudendijk (1998) 20. H.A. Smolders (1998) 21. D.H.Schoenaker (1997) 22. Drs K.G.A.Timman (1997) 23. I.Waas (1999) 24. Drs L.M. van Wijk (1999) Het jaartal achter de naam geeft het jaar aan dat men aan de beurt van aftreden is. In het afgelopen verenigingsjaar werden op de volgende data vergaderingen gehouden 17-09-1996 Jaarvergadering van de Ledenraad 26-1 I -1996 Periodieke vergadering 18-02-1997 Periodieke vergadering 15-04-1997 Periodieke vergadering 17-06-1997 Periodieke vergadering 9

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 11