LEDENRAAD Op I juli 1996 was de ledenraad als volgt samengesteld: 1F.M.Andriese 2.A.R. Been 3. H.G.M. Blocks 4. H.F. Bosschieter 5. H. Bijvank 6.A.L. Blekkenhorst 7.T. Bogaard 8.J.H. Buskermolen 9.W.P. Deegen 10.J.C. van Dijk I I.C.A.van Eijden 12. D. Feldmann 13. N.J. Gianotten 14. C.C. Harms 15. R.Leeser 16. M. Middendorp 17.J. Neefjes 18. K. Nuninga 19. R.G. Oudendijk 20. A. Smolders 21D.H. Schoenaker 22. K.G.A.Timman 23.1.Waas 24. L.M. van Wijk Dit jaar waren aan de beurt van aftreden de volgende leden: F.M.Andriese, H.G.M. Blocks,W.P. Deegen, C.A. van Eyden, D. Feldmann, N.J. Gianotten, I.Waas en L.M. van Wijk. Alle heren waren herkiesbaar en aangezien er verder geen kandidaten waren gesteld, werden de heren bij acclamatie herkozen. De samenstelling van de ledenraad werd met ingang van 30 september 1996: 1. F.M.Andriese 2. A.R. Been 3. Drs H.G.M. Blocks 4. A.L. Blekkenhorst 5. T. Bogaard 6. H. Bosschieter 7. J.H. Buskermolen 8. H. Bijvank 9. W.P. Deegen 10. J.van Dijk 11. C.A.van Eijden 12. D. Feldmann 13. Mr N.J. Gianotten 14. C.C. Harms 15. R. Leeser 1999) 1997) 1999) 1998) 1998) 1997) 1997) 1998) 1999) 1997) 1999) 1999) 1999) 1997) 1998) 8

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1997 | | pagina 10