SLOTBESCHOUWING Geachte clubgenoten, Hiermede ben ik aan het eind gekomen van het jaarverslag over het verenigingsjaar I juli 1995 tot en met 30 juni 1996. Artikel 34, letter A van de statuten verplicht het bestuur bij het einde van elk verenigingsjaar een algemeen overzicht te geven van hetgeen in dat jaar is voorgevallen. Deze taak werd over gedragen aan het Hoofd Secretariaat en aan u is ter beoordeling of hieraan is voldaan. Namens het bestuur wil ik alle trainers, commissieleden, elftalleiders, secretarissen, perso neelsleden en medewerkers bedanken voor hetgeen zij voor de vereniging hebben gedaan. Veel dank aan de heren H. Bijvank.W.W. Heisterkamp, A. Kraan, W.F. Schoevaart, I.Waas en J. Buskermolen voor de geleverde overzichten en bijdragen om dit verslag tot stand te doen komen. Ik wens u allen, mede namens het bestuur, een succesvol seizoen 1996-1997 toe, het eerste in De ArenA en op De Toekomst en hoop dat u er in een goede gezondheid getuige van moge zijn. Amsterdam, september 1996 G.M. Holsheimer Hoofd Secretariaat 56

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1996 | | pagina 113