AFCAIAX" AMSTERDAM Amsterdam, augustus 1995 Aan de leden van de AFC'AJAX" Hierbij heb ik het genoegen u verslag uit te brengen over het verenigingsjaar I juli 1994 tot en met 30 juni 1995. Dit keer kan zelfs gesproken worden van heel veel genoegen gezien de fantastische resultaten die zowel sportief als financieel behaald zijn. Vorig jaar konden we melden dat we mochten deelnemen aan de Champions League met alle daarbij behorende financiële voordelen. Dat het echter zo zou uitpakken had niemand durven denken. Wederom een landstitel, de vijfentwintigste in totaal en een goede prestatie van het tweede elf tal in de Amstel Cup. Ook andere elftallen lieten weer van zich spreken. De verrassende promotie van de zaterdag Idirect na een jaar weer naar de I e klasse en lands titels voor Al en BI In het jaarverslag heb ik getracht een overzicht te verstrekken van de gebeurtenissen van onze vereniging en hopelijk is dit zo volledig mogelijk gedaan. G.M.Holsheimer Hoofd Secretariaat

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1995 | | pagina 5