56 VERGADERINGEN Notulen van de |aarlijkse Algemene ledenvergadering van 21 september 1993 IOpening De voorzitter heet alle aanwezigen welkom; Aanwezig zijn 58 werkende leden en 22 ondersteunende leden. Bericht van verhindering ontvangen van A. Blekkenhorst, C. Boot, H. Bijvank, H. Dade, W. Deegen, A.J. van Eyden, H.P.J. Henrichs, E.J. Joustra, H.B. Lauer, R. Leeser, F. Moinat, J. Neefjes, R. Oudendijk, G. Paulsen, J. Potharst, W.F. Schoevaart, D. Spits, C. Snijder, J.H. de Sterke, T. van Teunenbroek, E. van Thijn, H.G.A. Timman, W. Waaijer, L. van Wijk en D. van Zoest. Er worden enige ogenblikken stilte gehouden ter nagedachtenis aan de werkende en onder steunende leden die ons in het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen. De voorzitter zegt het spijtig te vinden dat de opkomst van leden voor deze vergadering zo matig is. Het afgelopen seizoen zijn er bij de jeugd weer veel kampioenschappen behaald, maar ook de seniorenafdeling bleef niet achter met als blikvanger natuurlijk de zaterdag I die promoveerde naar de eerste klasse. Tevens stelt de voorzitter dat de onderlinge samenwerking van de bestuursleden goed is, dat de samenwerking met de ledenraad ook goed te noemen is net zoals de samenwerking van het bestuur met de professionele staf. De afgelopen jaren is er steeds meer werk in eigen hand genomen, zoals alle jaarverslagen welke zelf geproduceerd worden. Inmiddels is de bouwvergunning voor het Nieuwe Stadion verleend en we hopen dat de Ie paal over een maand de grond in kan. Het huidige stadion is steeds vaker te klein en de voor zieningen zijn ook niet meer toereikend. De supportersvereniging heeft nu al 9000 leden en krijgt steeds meer werkzaamheden te ver richten. Wat de voorzitter zorgelijk vindt is dat het ledental van de vereniging laag is; het bestuur heeft zich als taakstelling opgelegd jaarlijks minimaal 5 personen tot werkend lid te benoemen. Lucky Ajax heeft voor een aanwas van leden gezorgd, maar ook binnen die vereniging zal nog het een en ander verbeterd moeten worden. 2. Ingekomen Stukken Geen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1994 | | pagina 113