CONTROLE COMMISSIE De commissie bestond op I juli 1993 uit de volgende heren: G.H. van Cooten G. Couton, voorzitter G. Dermout A. Holleboom J.M. Jansen R. de Jong H.B. Lauer J. Meyer J.G. Nieberg R. Ojevaar J.J. Portengen W.H. Rossen, secretaris W.H.J. Schilperoort C. Snijder H.J. Teunissen W. Waayer W. Wassenaar In de loop van het seizoen overleed Thijs Jansen; jarenlang heeft hij zich ingezet voor de com missie waarvoor Ajax hem veel dank verschuldigd is. Buiten de activiteiten op zondag zijn vele leden van deze commissie beschikbaar voor allerlei werkzaamheden zoals assistentie bij kaartverkoop, open dag, persdag en rondleidingen. TOTO- EN LOTTO COMMISSIE Op I juli 1993 bestond deze commissie uit de volgende leden: K.C. Alberts G.J. Hulscher C.W.F. Tim man C.A. Welling De samenstelling van deze commissie bleef ongewijzigd. Nog steeds komen de heren elke vrijdagavond bijeen om de wekelijkse Toto en Lotto-aktivi- teiten af te werken. 55

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1994 | | pagina 111