Ook in het afgelopen seizoen hebben we weer moeten passen en meten om binnen het beschikbare budget te blijven. Dit stimuleert het proces van creatieve oplossingen. Toch waren additionele aktiviteiten niet uitvoerbaar geweest als we niet extra financiële steun zou den hebben gekregen vanuit het bedrijfsleven. Bij het benaderen van het bedrijfsleven schake len wij commercieel directeur A.J.van Eijden in als intermediair. Het team bedankt hem voor zijn rol in deze. JAARVERSLAG STUDIE- EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE Ook in het seizoen 1993-1994 heeft de Studie en Begeleidingscommissie op haar specifieke terrein weer een bijdrage mogen leveren aan het wel en wee van onze vereniging. Ook dit jaar heeft de Studie en Beleiding o.i. aan de verwachtingen voldaan. Alle spelers die deel uitmaakten van de professionele jeugdopleiding, hebben weer dagelijks gebruik kunnen maken van de faciliteiten die Ajax hun te bieden heeft. Incidenteel hebben ook anderen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het vervoer van de spelers heeft ons dit jaar de nodige hoofdbrekens bezorgd. Niet alleen blijkt e.e.a. zeer moeilijk te organiseren, de discipline van de spelers heeft ons ook menigmaal de wenkbrauwen doen fronsen. Gaandeweg het seizoen is na goed overleg met de Firma Garskamp en de heer Adriaanse de zaak aangescherpt en vrijwel optimaal gaan functioneren, Bij de start van het seizoen 1994-1995 zullen wij zicht hebben of al onze inspanningen zich ook vertaald hebben in goede studieresultaten. Weliswaar zal nimmer een 100% score behaald kunnen worden, maar de mogelijkheden die Ajax te bieden heeft zijn welhaast opti maal. Mede in dat licht bezien is zeker vermeldingswaardig dat het zelfs mogelijk is gebleken enige spelers van de A-2 tijdens een toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten tentamens te laten doen. Ook daar bleek Ajax weer eens volstrekt uniek, en was er waardering alom voor de wijze waarop Ajax een stuk verantwoordelijkheid oppakt. De dagelijkse gang van zaken was dit seizoen in handen van E.Abrahams en Ch.Tabak, die dat 0.1. op uitstekende wijze hebben gedaan. Zij werden daarin bijgestaan door de volgende docenten: D. Oliveira, W. Engels, F. Mayland, M. Cohen, M. Prinsen, S. de Jong, H. v. Luyn en R. Tanke. De Studie en Begeleidingscommissie gaat ook het komend seizoen in met de volgende leden: 1. Waas, J. Tielenburg, D. Karremans en T. Tielenburg. Het komend seizoen staat alweer voor de deur! Voor ons betekent dat niet alleen hopen op een nieuw kampioenschap en heel ver komen in de Champions League, maar ook nieuwe ontwikkelingen. De B-2 gaat deel uitmaken van de professionele jeugdopleiding. Dat impliceert o.a. improviseren met betrekking tot de ruimte in ons stadion en wederom aanpassingen in het vervoer. Wij zijn er echter klaar voor! Rest ons te bedanken de fam. Bartels voor de voortreffelijk maaltijden. De heren Henrichs en Adriaanse voor de goede contacten en het vertrouwen in ons gesteld, alsmede alle anderen die in ons functioneren binnen de vereniging mogelijk maken. Namens de Studie en Begeleidingscommissie T. Tielenburg. 54

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1994 | | pagina 109