TOTO- EN LOTTO COMMISSIE Op 1 juli 1992 bestond deze commissie uit diTvofgende leden: K.C. Alberts G.J. Hulscher C.W.F. Timman C.A. Welling De samenstelling van deze commissie bleef ongewijzigd. Elke vrijdagavond zijn de leden actief, alleen de aard van de werkzaamheden is de laatste tijd veranderd, want ook hier heeft de automatisering zijn intrede gedaan. VERGADERINGEN NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 SEPTEMBER 1992 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Aanwezig zijn 65 werkende leden en 21 ondersteunende leden. Bericht van verhindering ontvangen van de leden: ter Beek, Bosschieter, Buskermolen, Dade, Deegen, Dermout, van Deijck, Hulscher, Joustra, Leeser, Lefeber, Paulsen, Snijder, de Sterke, Waas, Waaijer en van Wijk. Vervolgens worden enige ogenblikken stilte gehouden ter nagedachtenis aan de leden die ons in het afgelopen seizoen zijn ontvallen. De voorzitter stelt dat Ajax een succesvol seizoen achter de rug heeft; op dit moment staan we in de competitie 3 punten achter maar de doelstelling is het kampioenschap te halen. Bij de jeugd hebben de Al en B2 het landskampioenschap behaald en het kampioen schap en promotie van de zaterdag 1 mag niet onvermeld blijven. Vanwege de beperkte veldcapaciteit gaan we met de zaterdag 1 en 2 op de bijvelden van het Olympisch Stadion spelen. De interne organisatie is verbeterd middels het aantrekken van een financieel directeur waardoor nu ook het financieel verslag door eigen personeel tot stand is gekomen. Door de aanstelling van een commercieel directeur hoeven we niet meer gebruik te maken van een extern sportmarketing bureau. De functie technisch directeur bestaat niet meer en daar is voor in de plaats gekomen een directeur betaald voetbal en een directeur opleidingen. Aangaande het nieuwe stadion kunnen wij u mededelen dat de eerste paal uiterlijk augustus 1993 in de grond gaat; het feit dat het Olympisch Stadion op de monumenten lijst is komen te staan heeft niets met het tot stand komen van het nieuwe stadion te maken; de voorzitter vraagt enige clementie t.a.v. de wat mindere service die het spelen in het Olympisch Stadion met zich mee brengt. Wellicht zullen er in het Olympisch Stadion wat meer wedstrijden worden afgewerkt hetgeen afhankelijk is van de competitiestand. 49

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 99