Stilstaan zal er ook in het nieuwe seizoeirsiatAnzfeyn^en zo hoort het ook. Er wordt reeds gewerkt aan een nieuw beleidsplan, waafmeèi w/^dr jaren vooruit kunnen. Dat is dringend nodig, omdat met name de concurrentie van PSV en Feijenoord zich ook op ons, (studiegebied), zich steeds meer laat gelden. Een eerste stap, namelijk het intensiveren van het vervoer, zeg maar gerust maatwerk, is reeds ingezet. Verder komen er zaken op ons af, als daar zijn een nieuw stadion, mediatraining voor onze jonge veelbelovende talenten en het zoeken van gastouders. Kortom genoeg ontwikkelingen, die ons, in voetbaltermen, scherp houden. Tenslotte zei nog vermeld, dat de commissie de samenwerking met het Callandlyceum gaat uitbreiden, zodat nu twee grote scholen, de Berlagescholengemeenschap en het reeds genoemde Calland, nauwe contacten met Ajax onderhouden. Rest ons een ieder te bedanken, die ervoor hebben zorg gedragen, dat de commissie dit afgelopen seizoen weer optimaal heeft kunnen functioneren. Een bijzonder woord van dank echter voor de heer H. Henrichs, als afgevaardigde van het bestuur, en de directeur opleidingen de heer C. Adriaanse. Namens de studie- en begeleidingscommissie T. Tielenburg. CONTROLE COMMISSIE De commissie bestond op 1 juli 1992 uit de volgende heren: G.H. van Cooten G. Couton, voorzitter G. Dermout A. Holleboom J.M. Jansen R. de Jong M. Knies H.B. Lauer J. Meyer J.G. Nieberg R. Ojevaar J.J. Portengen W.H. Rossen, secretaris W.H.J. Schilperoort C. Snijder H.J. Teunissen W. Waayer W. Wassenaar Buiten de activiteiten op zondag zijn vele leden van deze commissie beschikbaar voor allerlei werkzaamheden zoals assistentie bij kaartverkoop, open dag, persdag en rondleidingen. 48 s/.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 97