EVENEMENTENCOMMISSIE In de aanloop naar het seizoen 1992/1993 heeffcfe evenementencommissie in samenwerking met Ajax gezocht naar een andere manier om de uitgave van de commissie te financieren. De sponsorgroep van Ajax werd bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan het financieren van de activiteiten voor alle geledingen binnen onze vereniging. Met de financiële steun van de sponsors en Ajax is de evenementencommissie het afgelopen seizoen in staat geweest om een groot aantal activiteiten te organiseren. Een speciale vermelding verdient de bijdrage van onze hoofdsponsor ABN/AMRO waardoor het mogelijk werd om het 10-jarig bestaan van de zaterdag-amateurs op een uitbundige wijze te vieren. De medewerkersavond werd éénmalig binnen dit thema geïntegreerd. Naast de min of meer gebruikelijke activiteiten heeft de commissie de financiële ruimte benut om een aantal activiteiten te organiseren die een experimenteel karakter droegen. Denk hierbij onder andere aan de sportdag voor B/C junioren, het trainings-weekend in Zandvoort voor de selectie van de zaterdag 1 en het survival-weekend voor Ajax 2 in de Belgische Ardennen. Door de positieve uitkomsten van deze activiteiten heeft de commissie ook een beroep kunnen doen op giften van bedrijven die Ajax een warm hart toedragen. De commissie is dan ook dank verschuldigd aan Gran Dorado, De Telegraaf en VEN. En met de financiële steun van de Reinbouwgroep en Holland Casino Service was de commissie in staat om ook voor Ajax 1 een tweetal originele activiteiten te organiseren. Het samenspel tussen de diverse geledingen binnen de vereniging en de commissie is in het afgelopen seizoen duidelijk verbeterd. Toch worden de kwaliteiten van de commissie nog niet ten volle benut. De commissie zal dan ook in het komende seizoen trachten dit nog verder te verbeteren. JAARVERSLAG STUDIE- EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE Het seizoen is voor de studie- en begeleidingscommissie een seizoen met drie gezichten geweest. Een moeizaam begin, een rustige tussenfase, en een weer redelijk moeilijk einde van het seizoen. Een nieuwe directeur opleidingen met eigen opvattingen, vergde vooral in het begin voor beide partijen enige aanpassing. Gaandeweg bleek echter al snel, dat alle neuzen dezelfde kant opstonden, zodat van een vruchtbare samenwerking kan worden gesproken. De studiebegeleiding verliep al snel weer als vanouds. Na het zich nu, (juli 1993) laat aanzien, hebben vier examenkandidaten him examen niet gehaald. Van de overige jongens in de professionele jeugdopleiding zijn vele geslaagd, dan wel bevordert naar een volgend leerjaar. Een volledig beeld, zal echter eerst bij de start van het nieuwe seizoen gegeven kunnen worden. Toch kan nu al wel gesteld worden, dat het jammer is, zeker gelet op de energie, tijd en geld die ermee gepaard gaat, dat sommige jongens nog steeds niet doordrongen zijn van het belang van een afgeronde studie. In de loop van het seizoen is de dagelijkse leiding van de studiebegeleiding overgegaan naar E. Abrahams, terwijl H. de Weers zijn plaats in de commissie beschikbaar heeft gesteld. De commissie gaat het seizoen 1993/1994 daarom in met de volgende leden: I. Waas, T. Tielenburg, D. Karremans en J. Tielenburg. 47

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 95