Zaterdag 24 oktober 1992 ontving het Bestuur de leden die in dit verenigingsjaar 25, 40, 50, 60, 75 en 80 jaar lid van de A.F.C."AJAX" waren, de meesten vergezeld van him echtgenote. Deze werkende leden waren: 25 jaar lid: 40 jaar lid: 50 jaar lid: 60 jaar lid: 75 iaar lid: 80 jaar lid: A. Boerkoel Jr., Th.J. van Diepen C.C. Harms, W.W. Heisterkamp, A.G. Visser A.R. Been Sr., J.C. van Dijk, A.H. Spanjaard J.H. Potharst, J.H. de Sterke A.A. Bogaard F.W. Höhle Alle jubilarissen werden door voorzitter Michael van Praag toegesproken, in het bijzonder onze recordhouder Frits Höhle, waarbij de staat van dienst, door W.F. Schoevaart uitgezocht en op papier gezet, werd vermeld en aan ieder de daarbij behorende onderscheidingen werden uitgereikt. In de loop van oktober of november 1993, zullen de volgende werkende leden door het Bestuur worden uitgenodigd: 25 iaar lid 40 iaar lid 50 iaar lid 60 iaar lid 70 iaar lid A.Th.M. Bouwman, E.F.B. Klokkers, E.J. Joustra G.P. Paulsen D.O. Been, H. van Driel, G. van Mourik, H. Visser N.M. Roeg, W. Prins, C.A. Welling P. van Deijck, H. Kareis Op donderdag 18 maart 1993 vond voor de 48e keer de jaarlijkse bijeenkomst van de "Bordjes club" plaats. Het comité bestaande uit de heren: J. Neefjes, J.H. Potharst, H.A. Smit en W.F. Schoevaart, secretaris, had besloten, in overleg met het Bestuur, de avond weer in ons eigen home te laten plaatsvinden, met een borrel in de bestuurskamer en het diner in Le Bocal. Ajax 93e verjaardag werd door ongeveer 80 "oude knarren" en de gasten Louis van Gaal, Maarten Oldenhof, Gerard Holsheimer, Co Adriaanse en Ikey Waas uitbundig gevierd. Michael van Praag fungeerde wederom als tafelpresident en lardeerde de avond met enige fantastische moppen. Verdere gastsprekers waren o.m. Uri Coronel, Louis van Gaal, Johnny Roeg en André Kraan. Dank namens het Bestuur aan het comité voor de bijzonder geslaagde avond. Hieronder volgt een opgave van het aantal leden tijdens het seizoen 1992-1993, gesplitst per categorie: Werkende leden 246 Ondersteunende leden 440 Juniores A 31 Juniores B 33 Juniores C 32 Juniores D/E 60 4

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 9