AFC'AJAX" Amsterdam Amsterdam, augustus 1993 Aan de leden van de AFC'AJAX" Hierbij heb ik het genoegen u verslag uit te brengen over het verenigingsjaar 1 juli 1992 tot en met 30 juni 1993. Een belangrijk wapenfeit dit seizoen was natuurlijk het winnen van de KNVB-beker, hetgeen beslist niet als een troostprijs moet worden beschouwd. Natuurlijk hadden we de landstitel willen pakken maar het zat er eenvoudig genoeg niet in. Dat uiteindelijk Feijenoord de titel binnenhaalde had niemand bij aanvang van het seizoen durven vermoeden. Van eveneens groot belang voor de vereniging was het kampioenschap, dus promotie naar de hoogste zaterdagamateurafdeling, van ons eerste zaterdagteam. Wederom vielen er kampioenschappen van Nederland te vieren door A- en B-junioren. De start van de bouw van het nieuwe stadion is nu wel heel erg dichtbij gekomen en het gereedkomen hiervan staat op schema en wel bij aanvang van het seizoen 1996/1997. In het jaarverslag heb ik wederom getracht een overzicht te verstrekken van de gebeurtenissen van onze vereniging en hopelijk is dit zo volledig mogelijk gedaan. G.M. Holsheimer Hoofd Secretariaat 2

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 5