8. Rondvraag R.Oudendiik vraagt wat de financiële afspraken zijn aangaande transfers. Van Os legt uit dat met de directeur betaald voetbal afspraken zijn gemaakt en dat een gedeelte van de opbrengst transfers beschikbaar is voor aankoop van een nieuwe speler of spelers; het bestuur wacht het advies van de directeur betaald voetbal af en kan een advies overnemen maar tevens dient de jaarlijkse exploitatie in de gaten te worden gehouden. R. Leeser biedt zijn diensten aan om het 30 jarig bestaan van de ledenraad te vieren. Op de vraag van Gianotten of het Europa-cup 2 tournooi afgeschaft wordt, wordt geantwoord dat dit nog slechts voorstellen betreft. Potharst vraagt of het transfersysteem zal worden afgeschaft; van Os deelt mede dat dit inderdaad te gebeuren staat maar nog niet duidelijk is wanneer; hij is een voorstander van afschaffing van dit systeem en geeft een aantal voorbeelden waarom; aan het nieuwe systeem zullen ook zeker nadelen kleven maar stelt dat hij zich geen zorgen maakt over dit systeem wel over het transfergedrag in Spanje en zeker in Italië. 9. Sluiting Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 10 juni 1993 sluit de voorzitter de vergadering. Aldus goedgekeurd in de vergadering van 10 juni 1993 NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING VAN 10 JUNI 1993 Bericht van verhindering ontvangen van de ledenraadsleden Deegen, Harms, Keijzer, Neeijes, Paulsen en Timman, derhalve 18 ledenraadsleden aanwezig. Voorts aanwezig de bestuursleden van Praag, van Os en Henrichs, de ereleden Schoevaart en Timman en de directieleden van Eijden en Oldenhof. 1. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. Amsterdam, 25 mei 1993 M. van Praag, Voorzitter. G.M.Holsheimer, Hoofd Secretariaat. 20

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 41