Mededelingen bestuur Henrichs deelt mede dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met het Stadsdeel ZO aangaande de lokatie voor de jeugd en amateurs bij het nieuwe stadion; onderzocht wordt of 7 velden haalbaar is op sportpark de Toekomst, hetgeen vermoedelijk kan. Dit zal verplaatsing van een aantal verenigingen met zich meebrengen. Zaterdag a.s. zal mogelijk kunnen worden gevierd dat de zaterdag 1 naar de le klasse promoveert. Kraan zal als vertegenwoordiger van het bestuur de reis naar Umbro Engeland niet mee maken om acte de precense te geven bij de zaterdag 1. Van Os deelt de financiële cijfers 1/7/92 - 1/4/93 uit en geeft daarbij een toelichting; de cijfers zien er zeer florissant uit. Voorts deelt hij mede dat met Adriaanse een dienst verband voor onbepaalde tijd is aangegaan, dat met D.Blind een jaar extra contract is overeengekomen. Litmanen zal blijven tot 1 juli 1995 en de contracten met Seedorf en Overmars zijn opengebroken; met Vink, Davids en de Boer zullen eerst onderhandelin gen worden aangegaan, daarna komen de kandidaten voor de zg. "2e elftalcontracten" aan de orde. Coronel deelt mede dat het Amsterdam 700 tournooi niet meer bestaat en dat daarvoor in de plaats een wedstrijd tegen Barcelona zal worden gespeeld op 4 augustus in het Olympisch Stadion; tevens zal dan de Open Dag worden gehouden. Afgewacht dient te worden in hoeverre de Gemeente Ouder Amstel de start van de bouw van het nieuwe stadion kan tegenhouden; veel vertraging kunnen we ons niet permitteren. Enigszins zorgvol is de ontwikkeling aangaande sponsoring op lange termijn want het is steeds moeilijker om nieuwe sponsors te vinden. CSU heeft zijn contract voorlopig met 1 jaar verlengd, Martinair met 3 jaar. Met onze hoofdsponsor zullen gesprekken worden gestart om de overeenkomst die over 1 jaar afloop te verlengen. Kraan deelt mede dat het 2e elftal promotie heeft behaald en dat er zelfs kans is op het kampioenschap; voor het le elftal lijkt dit niet meer mogelijk gezien de vele verliespun- ten thuis; de uitschakeling door Auxerre was niet nodig maar winst in het KNVB bekertournooi lijkt haalbaar. Aangaande het volgend seizoen deelt hij mede dat scouts druk bezig zijn. Op de vraag uit de vergadering of er bij langdurige blessures ook een second opinion wordt gevraagd kan hij bevestigend antwoorden. De vraag of de technische staf ook van mening is dat Bergkamp zich inhoud, wordt medegedeeld dat het niet wordt uitgesproken door hen; het bestuur zal zich hier nooit over uitlaten; als van Gaal dit zou denken zou hij dit zeker uitspreken. Op de vraag welke soort spelers er aangetrokken zullen worden of waar men naar zoekt wordt geantwoord dat dit een linkerspits, een allrounder en een rechterverdediger zijn. De voorzitter stelt dat de vaststelling van het resterende competitieprogramma een probleem is en hij heeft weinig vertrouwen meer in het demissionair KNVB bestuur. Voorts maakt hij zich zorgen over het voortbestaan van Ajax als vereniging; aan het ledenbestand moet aandacht worden geschonken om dit op peil te houden of te vergro ten; intern in het bestuur wordt hierover nagedacht. Het bestuur heeft inmiddels de ledenraadsleden gepolst om de leden Bijvank en Harms te benoemen tot lid van verdienste hetgeen een unanieme beslissing is geworden; aan C.Harms wordt de bijbehorende speld overhandigd en H.Bijvank zal morgen in het ziekenhuis zijn onderscheiding uitgereikt krijgen. 19

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 39