Voorts is natuurlijk actueel het Kiezen van een nieuw sectiebestuur. Op de vraag hoe het met de verdeling van de TV-gelden verder gaat wordt geantwoord dat het moeilijk is om alle clubs mee te krijgen. 5. Rondvraag De heer Oudendijk stelt dat er bij de transfers van Van Loen, Willems en mogelijk straks Groenendijk enkele miljoenen door de vingers zijn geglipt; hij vraagt het bestuur wat hun ideeën zijn om dit zoveel mogelijk te beperken. De heer van Os stelt dat in zijn algemeenheid de trainer adviseert; een transfer kan ook iets in de groep te weeg brengen; hij is van mening dat dit geen kapitaalvernietiging is; het kan wel zijn dat men niet aan de sportieve verwachting kan voldoen, bovendien zijn trainers niet te vergelijken. De heer Oudendijk doet de suggestie om zelf trainers in opleiding te nemen zodat de opgeleide trainer een mening zal hebben die niet veel afwijkt van die van de huidige trainer. De heer Henrichs stelt dat een opleiding trainer een andere trainer is dan die bij het eerste elftal traint. De speler Groenendijk bijvoorbeeld is niet geslaagd maar de progressie van speler Kreek was weer niet verwacht, speler Pettersson was minder dan 50% aanwezig dus de aankoop van een andere spits was noodzakelijk, nu blijkt echter dat Pettersson heel veel speelt waardoor van Loen meer overbodig werd dan verwacht. De heer Paulsen vraagt of er veel geld is misgelopen door het niet spelen van de interland Nederland - Turkije in Amsterdam, dit is inderdaad juist, de KNVB wilde echter principieel niet bijdragen in extra politiekosten. De heer Buskermolen is van mening dat het bestuur een beleidsplan dient samen te stellen op zowel korte als op lange termijn. Na discussie wordt besloten dit punt te bespreken bij de eerstvolgende ledenraadsverga dering. De heer Lefeber vraagt hoe het staat met de accommodatie bij het nieuwe stadion voor de jeugd. De heer Henrichs antwoordt dat de stelling is dat als de vereniging verhuist dat alles meegaat; we zijn in gesprek met de deelraad en die onderzoekt thans wat de mogelijk heden zijn; ons eisenpakket is neergelegd. De heer Middendorp vraagt of het vuurwerk op de tribunes boetes van de UEFA tot gevolg hebben; dit is inderdaad het geval maar alles wordt er aangedaan om dit te voorkomen hetgeen een onmogelijke zaak lijkt te zijn. De volgende vergadering wordt vastgesteld op 15 april 1993. Aldus goedgekeurd in de vergadering van 15 april 1993 Amsterdam, 22 maart 1993 M. van Praag, Voorzitter. G.M.Holsheimer, Hoofd Secretariaat. 17

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 35