Op de vraag van Buskermolen wat er met het geld gaat gebeuren, wordt geantwoord dat het grootste gedeelte zonodig voor transfers beschikbaar is maar dat ook gere serveerd dient te worden voor de nieuwe accommodatie. De voorzitter merkt op dat het nieuw is dat indien de eigen opleiding de opengevallen gaten niet kan opvangen, er thans financiële mogelijkheden zijn om dit probleem via aankopen op te lossen. Vervolgens ontstaat er een discussie over het wel of niet halen van de doelstelling "Kampioenschap van Nederland"; wellicht ontbreekt er iets in de opleiding, aangezien het concentratievermogen onvoldoende lijkt te zijn. Ondanks de numerieke meerderheid wordt toch verloren van Twente en PSV. De heer Kraan stelt dat technisch gezien men niet blij hoeft te zijn met de verkoop van Jonk en Bergkamp; de trainers volgen nauwlettend een aantal mogelijke kandidaten voor opvolging van de vertrekkende spelers; voor het 2e elftal is het bereiken van een der eerste vier plaatsen van belang aangezien deze recht geven op een plaats in de nieuw te vormen reserve-eredivisie. De heer Henrichs deelt mede dat het bestuur besloten heeft door te gaan met C.Adri- aanse en dat het in de bedoeling ligt om hem voor langere termijn vast te leggen; er wordt gedacht aan een contract voor onbepaalde tijd. Belangrijk voor de opleiding is de promotie van de zaterdag 1 naar de hoogste klasse zodat jeugdspelers van de soms noodzakelijke extra stap gebruik kunnen maken. Nieuw is dat er een speler van de zaterdag afdeling is getransfereerd naar een spaanse 2e divisie club.Op de vraag of het mogelijk is om spelers zowel in het 2e als in zaterdag afdeling te laten spelen wordt medegedeeld dat dit niet mogelijk is. Tevens is de mening dat het 2e elftal zeker een functie heeft. De heer van Eijden deelt mede dat inmiddels op één na aan alle voorwaarden is voldaan om de bouw van het nieuwe stadion door te laten gaan; de rijksbijdrage is nog niet definitief; op 10 maart zal de gemeenteraad bijeenkomen en hopelijk het groene licht geven. Op de vraag van de heer Waas of de actie van "Meerbelangen" nog iets zal opleveren wordt geantwoord dat dit een gepasseerd station is. Echte grote problemen met Ouder Amstel zijn niet te verwachten. Voorts deelt van Eijden mede dat het de bedoeling is het Amsterdam tournooi in een nieuwe vorm te gaan verspelen nl. 1 wedstrijd op de vrijdagavond tegen Juventus en op zondagavond tegen Barcelona of andersom; daartussen op zaterdag zal dan de Open Dag worden gehouden. De voorzitter geeft Holsheimer het woord die informatie verstrekt over de gestarte opleiding voor suppoosten/stewards alsmede over de clubkaart die op korte termijn zijn intrede zal doen. De voorzitter geeft tevens de nodige informatie over het nieuwe automatische toegangs controle systeem (Cotass). Het bestrijden van racisme rond de velden is actueel; het dragen van de Israëlische vlag door Ajax supporters is niet strafbaar maar lokt wel reacties uit; merkbaar is dat ook zeer jeugdigen worden aangestoken door gedrag van andere supporters. De nieuw opgerichte supportersvereniging is zeer actief, de claimregeling loopt goed, de nieuwjaarsreceptie was zeer geslaagd. De advocaat van de stavengooier heeft medegedeeld de zaak te zullen rekken; Ajax heeft besloten toch door te gaan met procederen. Met de nieuw opgerichte supportersgroepering "Schijnbeweging" is af en toe contact en getracht zal worden hen in contact te laten treden met de nieuwe supp.vereniging; Ajax zal alleen zaken doen met de eigen supportersvereniging; de politie heeft vanwege de openbare orde problematiek daar soms een andere mening over. 16

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 33