NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING VAN 18 FEBRUARI 1993 1. Opening Aanwezig 21 leden, bericht van verhindering ontvangen van de ledenraadsleden Been, Keyser en van Wijk en van het bestuurslid Coronel. Voorts aanwezig de bestuursleden van Praag, van Os, Kraan en Henrichs, de professio nele staf van Eijden, Oldenhof en Holsheimer. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de ledenraadsvergadering van 12 november 1993 blz.2: - Oudendijk heeft gesteld dat de wijze waarop de vereniging de zaak Roy in de publiciteit heeft gebracht hem een ontevreden gevoel heeft gegeven; in de richtlijnen voor het benoemen tot ere-lid of lid van verdienste zijn wat taaifoutjes verbeterd; blz.3: - le regel moet zijn; als Roy niet had gefunctioneerd 4. Mededelingen bestuur De financiële cijfers 1/7/92 - 31/12/92 worden uitgereikt; de begroting 1992/1993 is gebaseerd op uitschakeling in UEFAcup (Auxerre) en KNVB-beker (FC Twente); dit laatste is inmiddels niet gebeurd. De stijging van de loonkosten vindt zijn oorzaak in het feit dat er 2 ronden UEFAcup zijn begroot; de cijfers geven aan dat Ajax er financieel weer gezond uitziet. Voorts deelt de heer van Os mede dat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de zaak Lerby en dat de aanslag op formele gronden is vernietigd. Destijds werden voor de naheffingen en boetes 12,5 miljoen gulden gereserveerd hetgeen thans nog maar 3,3 miljoen maximaal kan bedragen. Aangaande de strafzaak is Ajax in cassatie gegaan. Betreffende de controle over de jaren 87/91 zijn er aan de belastingdienst de nodige bewijzen overhandigd en zal er over deze periode praktisch geen naheffingen volgen. Zoals bekend zijn de spelers Willems en Van Loen reeds verkocht, evenals Bergkamp en Jonk die per 30/6/93 de club gaan verlaten.Van FC Twente werd Ronald de Boer teruggekocht, contractperiode 3,5 jaar en keerde ook M. Reiziger terug die uitgeleend was aan FC Volendam. Met trainer Haarms werd het contract met 4 jaar verlengd. De onderhandelingen aangaande de verkoop van Bergkamp en Jonk zijn in goede sfeer verlopen en Ajax mag tevreden zijn over de financiële uitkomst hiervan. De heren Gianotten en Andriese hebben moeite het niet bekend maken van de transfersommen aan de ledenraadsleden; de financiële commissie zegt dat alle financiële zaken doorgesproken zijn, dat het onderste uit de kan is gehaald en dat men tevreden is met de financiële uitkomst. Bankgaranties zijn verkregen, verzekeringen zijn afgesloten en betaling in nederlands geld zal in termijnen maar binnen 1 jaar geschieden. 15

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 31