13. Rondvraag Gevraagd wordt waarom het aantal voorverkopers is geminiseerd; Oldenhof geeft aan dat er minder kaarten te verkopen zijn, dat men in een aantal gevallen dicht bij elkaar zat, de vele werkzaamheden rondom het uitgeven en weer terugnemen van kaarten en dat t.z.t. het nieuwe geautomatiseerde systeem zal gaan draaien via o.a. de Staatsloterij verkoopadressen. De suggestie de voorverkopers op te nemen in het magazine zal worden overgenomen. Vanuit de vergadering wordt medegedeeld dat de nieuwe supportersvereniging inmid dels 2500 leden heeft, dat men voor Hfl.50, hier lid van kan worden, dat men het magazine gratis krijgt en gebruik kan maken van een claimregeling voor toegangskaar ten. De heer van Os legt uit dat Willems een verlaagd contract heeft gekregen waarvan de vereiste toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau verkregen was; de arbitrage commissie van de KNVB heeft Ajax in het meeste gelijk gesteld alleen de tijd voor nadenken voor Willems was te kort. Opgemerkt wordt dat het totale Nederlandse voetbal kampt met een tekort van 70 miljoen gulden; gezien die cijfers moet Ajax een compliment worden gemaakt. Verzocht wordt de volgende vergadering de directeuren betaald voetbal en opleidingen hun visie te geven waarbij de voorzitter stelt dat dan wel de nodige afstand bewaart dient te worden. De heer Kraan stelt dat de verkiezing van de financiële commissieleden op de agenda van de volgende vergadering staat. De heer Schoevaart brengt namens de ledenraad een woord van dank voor het bestuur waarbij de voorzitter zich aansluit met dank voor alle mensen die belangeloos voor de club bezig zijn. Aldus goedgekeurd in de vergadering van 12 november 1992 Amsterdam, 15 oktober 1992 M. van Praag, G.M.Holsheimer, Voorzitter. Hoofd Secretariaat. 12

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 25