11. Verkiezing Commissie van Redactie CArt.2, H.R.j De Commissie bestaat uit de heren: A.Kraan, W.W.Heisterkamp, M.Middendorp en D. Endt. Er zijn geen tegen kandidaten gesteld zodat de heren zijn herkozen. 12. Mededelingen bestuur De heer Kraan zegt dat het 2e elftal een zeer jong talentvol elftal is dat fysiek misschien nog wat tekort zal komen; de opleiding is echter het belangrijkst maar aangezien tot een ere-divisie zal worden gekomen is plaatsing bij de eerste vier noodzakelijk. De voorbe reiding van het le elftal is niet optimaal geweest doordat o.a. de internationals later zijn begonnen, dat men ook met veel blessures en ziekte te maken kreeg maar toch werden tournooien in Amsterdam en Catanzaro gewonnen evenals de vriendschappelijke wedstrijd tegen Real Madrid. De heer Coronel deelt mede dat er inmiddels 12.800 jaarkaarten zijn verkocht; het Olympisch Stadion zal voor de komende 4 jaren gebruikt worden alsmede de daar gelegen bijvelden waar de zaterdag 1 en 2 gaan spelen; van het personeel van het Olympisch Stadion zal 1 man op kantoor en 1 man terreinpersoneel aldaar in dienst blijven. De KNVB is bezig een nieuw contract aangaande TV-rechten af te sluiten; de drie grote clubs stellen een nieuwe verdeling voor. De heer Henrichs informeert de vergade ring dat het gebrek aan velden bij het Ajax-stadion er toe heeft geleid dat de bijvelden van het Ol.Stadion gebruikt gaan worden; in de toekomst zullen op zaterdag ook de B junioren in landelijke klasse gaan spelen. Na overleg met Adriaanse en de Groot is besloten de zaterdag 1 en 2 bij het Ol.Stadion te laten spelen. Gevraagd wordt of er huur wordt betaald aan het Ol.Stadion. Hierop wordt geantwoord dat er geen huur meer wordt betaald maar dat wel de rechten en plichten door Ajax zijn overgenomen. Het feit dat het Ol.Stadion op de monumentenlijst is geplaatst zal geen invloed hebben op de voortgang van het nieuwe stadion. Op de vraag omtrent het totaal aantal velden bij het nieuwe stadion wordt medegedeeld dat dit nog in onderhandeling is. Het in de Nieuw Revue verschenen artikel over het Nieuwe Stadion bevat veel onwaar heden. Gevraagd wordt of er thans vaker van het Ol.Stadion gebruik zal worden gemaakt; de mogelijkheid hiertoe bestaat inderdaad; Ajax heeft wel de beschikking over de loge plaatsen in het Ol.Stadion gekregen terwijl de aandeelhouders een plaats op de ere tribune hebben gekregen en bij EC wedstrijden het recht van koop van een kaart hebben. Op de vraag hoe de noodzakelijke aanpassingen in het stadion worden gefinancierd wordt geantwoord dit uit eigen middelen te doen hetgeen op dit moment gefinancierd dient te worden. De heer Van Os geeft aan dat de vereniging straks in het nieuwe stadion t.z.t. veel zelf t.a.v. de amateurafdelingen en ook aankleding stadion moet financieren. 11

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 23