De samenstelling van de ledenraad werd met ingang van 24 september 1992, 1. F.M. Andriese (1993) 2. A.R. Been (1994) 3. A.L. Blekkenhorst (1995) 4. T. Bogaard (1995) 5. J.H. Buskermolen (1994) 6. H. Bijvank (1995) 7. W.P. Deegen (1993) 8. J.C. van Dijk (1994) 9. C.A. van Eijden (1993) 10. Mr NJ. Gianotten (1993) 11. C.C. Harms (1994) 12. D.C. Karremans (1995) 13. D. Keijzer (1995) 14. Ir J.Lambregts (1995) 15. R. Leeser (1994) 16. Drs E.C.M. Lefeber (1993) 17. M. Middendorp (1994) 18. J. Neefjes (1995) 19. R.G. Oudendijk (1995) 20. G.P. Paulsen (1993) 21. H.A. Smit (1994) 22. Drs K.G.A. Timman (1994) 23. I. Waas (1993) 24. Drs L.M. van Wijk (1993) Het jaartal achter de naam geeft het jaar aan dat men aan de beurt van aftreden is. Dit jaar zijn aan de beurt van aftreden de navolgende leden: F.M. Andriese, W.P. Deegen, C.A. van Eijden, Mr NJ. Gianotten, Drs E.C.M.Lefeber, G.P.Paulsen, I. Waas, Drs L.M. van Wijk. Voor zover bekend stellen bovengenoemde leden zich herkiesbaar. In het afgelopen verenigingsjaar werden op de volgende data vergaderingen gehouden: 03-09-1992 Jaarvergadering van de Ledenraad 12-11-1992 Periodieke vergadering 18-02-1993 Periodieke vergadering 15-04-1993 Periodieke vergadering 10-06-1993 Periodieke vergadering Hierna volgen de verslagen van de ledenraadsvergaderingen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 17