AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB "AJAX" JAARVERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER HET VERENIGINGSJAAR 1 JULI 1992 TOT EN MET 30 JUNI 1993 INLEIDINGblz. 2 ALGEMEENblz. 3 BESTUURblz. 6 LEDENRAADblz. 7 BETAALD VOETBALblz.24 AMATEUR SENIOREN VOETBALblz.36 JEUGDVOETBALblz.39 FINANCIËLE COMMISSIEblz.46 REDACTIE COMMISSIEblz.46 EVENEMENTEN COMMISSIEblz.47 STUDIE- EN BEGELEIDINGS COMMISSIEblz.47 CONTROLE COMMISSIEblz.48 TOTO- EN LOTTO COMMISSIEblz.49 VERGADERINGENblz.49 MEDEWERKERSblz.53 TECHNISCHE STAFblz.54 MEDISCHE STAFblz.54 SPONSORINGblz.54 RECLAMEblz.55 VERPACHTINGENblz.55 VERZEKERINGENblz.55 CONTACT MET DE PERSblz.56 HET NIEUWE SEIZOENblz.56 SLOTBESCHOUWINGblz.58

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 121