SLOTBESCHOUWING Geachte clubgenoten, Hiermede ben ik aan het eind gekomen van het jaarverslag over het verenigingsjaar 1 juli 1992 tot en met 30 juni 1993. Artikel 34, letter A van de statuten verplicht het bestuur bij het einde van elk verenigingsjaar een algemeen overzicht te geven van hetgeen in dat jaar is voorgevallen. Deze taak werd overgedragen aan het Hoofd Secretariaat en aan u is ter beoordeling of hieraan is voldaan. Namens het bestuur wil ik alle trainers, commissieleden, elftalleiders, secretarissen en perso neelsleden bedanken voor hetgeen zij voor de vereniging hebben gedaan. Veel dank aan de heren H. Bijvank, W.W. Heisterkamp, A. Kraan, W.F. Schoevaart en T. Tielenburg, alsmede aan Sylvia Dekker, voor de geleverde overzichten en bijdragen om dit verslag tot stand te doen komen. Ik wens u allen, mede namens het bestuur, een succesvol seizoen 1993-1994 toe en hoop dat u er in een goede gezondheid getuige van moge zijn. Amsterdam, augustus 1993 G.M. Holsheimer. 58

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 117