Vervolgens werd afgereisd naar Finla Gedurende het verblijf aldaar werden re&ffrginingskamp was georganiseerd, ïeridkchappelijke wedstrijden gespeeld: 23 juli MyPa 27 juli Ajax - Ajax - Portsmouth 1-1 2-0 Daarna werd deelgenomen aan het Makita tournooi in Londen. 31 juli Ajax - Chelsea 1-1 (Chelsea w.n.s.) 1 augustus Lazio R - Ajax 0-2 De 3e plaats voor Ajax. Op 4 augustus vond de Open Dag plaats in het Ajax-stadion en de uitstraling van onze club het zich gelden, mede natuurlijk door de kort daarvoor aangetrokken spelers Van Vossen en in het bijzonder Rijkaard. De laatste werd bij de presentatie als een verloren zoon begroet door de massaal opgekomen toeschouwers. De schatting is dat zo'n 50.000 man de Open Dag hebben bezocht hetgeen tot filevorming op de Ringweg leidde. De aantrekkingskracht was zo groot dat de wedstrijd Ajax- FC Barcelona die 's avonds in het Olympisch Stadion werd gespeeld volledig uitverkocht was en honderden teleurgestelden huiswaarts moesten keren. 4 augustus Ajax - FC Barcelona 2-4 Vervolgens naar Rotterdam voor de PTT Telecomcup: 8 augustus Feijenoord- Ajax 0-4 Het voorbereidingsprogramma werd afgesloten met een duel in Lissabon 10 augustus Sporting - Ajax 2-0 57

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 115