8. Rondvraag De heer van Minden vraagt aandacSFvöor de slechte plaatsen voor Ajax supporters bij uitwedstrijden zoals bij Salzburg. De heer van Eijden deelt mede dat dit inderdaad slecht was en ook niet conform de afspraak, gedeeltelijk is dit nog goed gekomen. De heer J.v.Eijden vraagt of er geen verkeersdrempels op het stadionterrein kunnen worden aangebracht; de voorzitter zal deze opmerking ter harte nemen. De heer Uitzinger vraagt waar de jeugd en amateurs in de toekomst gaan spelen; de heer Henrichs deelt mede dat dit nog niet bekend is maar dat het uitgangspunt is dat de vereniging bij elkaar zal blijven. Er zal meer toezicht komen bij de gereserveerde plaatsen. Op de vraag van de heer v.d. Horst of men ook in het Olympisch Stadion bij elkaar kan zitten net als in het Ajax Stadion wordt geantwoord dat dit helaas niet mogelijk is. Momenteel is er inderdaad een ledenstop voor donateurs, het werkend lidmaatschap wordt door het bestuur bepaald. De heer Maaties vraagt niet alleen bij Philips te informeren voor lichtmasten aangezien dit bij supporters niet zo lekker ligt. De voorzitter stelt dat voor de beste en tevens de goedkoopste zal worden gekozen en dat de masten er bij de 2e ronde EC zullen staan. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen wel thuis. 9. Sluiting Amsterdam, oktober 1992 M. van Praag, Voorzitter G.M.Holsheimer, Hoofd Secretariaat. 52

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 105