6. Jaarverslag van de penningme^tcf^^ffirhffekjaar 1991-1992 Het bestuurslid financiële zaken leest bet financieel verslag voor. Op de vraag van de heer Moinat wat het bedrag aan kosten ad 4 miljoen voor het Olympisch inhoudt wordt medegedeeld dat dit bestaat uit nieuwe overkappingen, nieuwe lichtmasten en betonreparatie. Ajax hoeft aan het Olympisch Stadion geen huur te betalen bij wedstrijden, maar heeft het stadion in beheer genomen voor de komende 4 jaar; de vraag van de heer van Minden aangaande de aandeelhouders Olympisch Stadion wordt geantwoord dat de logeplaatsen voortaan toekomen aan Business-seathouders en Skybox-huurders en dat de aandeelhouders plaatsen op vak O i.p.v. de loges hebben toegewezen gekregen. De commissarissen en de directie van het Olympisch Stadion hebben de besprekingen met hun aandeelhouders gevoerd dus daar dienen eventueel klachten terecht te komen en niet bij Ajax. Het is juist dat de commissarissen en directie Olympisch Stadion geen zeggenschap meer hebben doordat Ajax het beleid voert. Het bericht dat de stadsdeelraad iets met de pacht te maken heeft is onjuist. Echter Ajax heeft het stadion gehuurd voor het spelen van voetbalwedstrijden maar indien het stadsdeel toestemming geeft voor andere activiteiten kunnen ook die aldaar plaatsvinden. De vergadering dankt de heer van Os voor het samenstellen van het financieel verslag. At-* 7. Rapport voor de financiële commissie Conform artikel 28, lid 9 van de statuten van de A.F.C."AJAX" brengt de financiële commissie verslag uit over haar werkzaamheden van het verenigingsjaar 1991-1992. Dit afgelopen verenigingsjaar heeft de commissie met het bestuurslid financiële zaken, de heer A.L.van Os en de directeur financiële zaken de heer M.P.Oldenhof, vergaderd op: 3 september 1992 2 december 1991 4 februari 1992 21 april 1992 9 juni 1992 Tijdens deze besprekingen is, behalve de algemene financiële positie van Ajax, in het bijzonder aandacht besteed aan de transfers, de contracten van de spelers en het nieuwe stadion. Op 27 augustus 1992 is het jaarverslag 1991-1992 met de heer Baars van accountantskantoor Coopers Lybrand besproken. Al deze vergaderingen vonden plaats in een open en prettige sfeer. Op hand van artikel 27, lid 3 stelt de financiële commissie de algemene ledenrssdsvergadering voor de jaarstukken vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen en verzoekt de vergade ring die met een instemmend applaus te bekrachtigen. 51

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1993 | | pagina 103