AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB "AJAX" JAARVERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER HET VERENIGINGSJAAR 1 JULI 1991 TOT EN MET 30 JUNI 1992 INLEIDINGbIz. 2 ALGEMEENblz 3 BESTUURblz. 6 LEDENRAADblz. 7 BETAALD VOETBALblz.31 AMATEUR SENIOREN VOETBALblz.44 JEUGDVOETBALblz.46 FINANCIËLE COMMISSIEblz.54 REDACTIE COMMISSIEblz.54 EVENEMENTEN COMMISSIEblz.54 STUDIE- EN BEGELEIDINGS COMMISSIEblz.56 CONTROLE COMMISSIEblz.57 TOTO- EN LOTTO COMMISSIEblz. 58 VERGADERINGENblz.58 MEDEWERKERSblz.62 TECHNISCHE STAFblz.62 MEDISCHE STAFblz.63 SPONSORINGblz.63 RECLAMEblz.63 VERPACHTINGENblz.64 VERZEKERINGENblz.64 CONTACT MET DE PERSblz.65 HET NIEUWE SEIZOENblz.65 SLOTBESCHOUWINGblz.66

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 5