NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING VAN 11 JUNI 1992 l.Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Bericht van verhindering ontvangen van de leden T.Bogaard, D.Keijser, J.van Dijk en K.G.A.Timman. Zonder bericht van verhindering afwezig de heer Waas. Voorts met bericht van verhindering afwezig het erelid Timman, het bestuurslid Kraan en het hoofd secretariaat Holsheimer. Verder aanwezig de bestuursleden Van Praag, Coronel, Van Os en Henrichs, de ereleden Potharst en Schoevaart en de commercieel directeur Van Eyden en financieel directeur Oldenhof. De heren Van Praag en Oldenhof kwamen iets later. 2.Ingekomen stukken Er waren geen ingekomen stukken. 3.Vaststelling van de notulen van de ledenraadsvergaHering van 23 april 1992. Aangezien er geen op of aanmerkingen zijn worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4.Mededelingen Bestuur Mededelingen bestuurslid financiële zaken.de heer A T..yan Os De financiële cijfers per 01.05.1992 worden uitgedeeld waarbij de heer Van Os zijn toelichting geeft: Inkomsten Recette competitie: praktisch conform begroting. Recette beker: dankzij Feijenoord en PSV beduidend boven begroting. Recette vriendschappelijk: zoals al was aangegeven zal de begroting niet gehaald worden. Recette E.C.: is natuurlijk beduidend boven begroting Business Seats, Skyboxen en contributies onveranderd. Reclame en TV-rechten zullen dit seizoen beduidend boven begroting zijn i.v.m. de E.C.-successen. Sponsoring: conform begroting. 27

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 57