De Ajacied wilde zich niet intergreren in die nieuwe vereniging. De voorzitter deelt mede dat er dit jaar geen Open Dag zal worden gehouden maar dat er gedurende 5 weken een tentoonstelling in de Beurs van Berlage zal worden gehouden; nadere details zullen nog komen; tevens deelt hij mede dat de beveiliging rondom de UEFA-cup finale optimaal zal zijn; het bestuur heeft besloten het contract met Inter Football niet te verlengen en het commerciële traject voortaan in eigen beheer te laten uitvoeren, hooguit zal er ad hoe worden ingehuurd. De heer Deegen vraagt of er rondom de fïnalewedstijd nog een speciaal programma wordt gemaakt zoals het neerzetten van een tent; dit zal vanwege de veiligheid niet gebeuren. De heer Been vraagt of de fakkels die bij wedstrijden worden aangestoken zijn toegestaan; dit is niet het geval; vermoedelijk worden ze met auto's binnengehaalt; helemaal zonder vuurwerk of fakkels iseen onmogelijkheid. De heer Buskermolen vraagt of er een plan is opgesteld t.b.v. de seizoenkaarten verkoop. De heer Coronel stelt dat dit zeker zal gebeuren maar hoe precies nis nog niet doorgesproken. De heer Gianotten vindt het een gepast moment om het bestuur alsmede de professio nele staf te complimenteren voor hjet gevoerde beleid in het afgelopen seizoen. De heer Andriesse vraagt wat voor maatregelen er zijn genomen t.a.v. de bvals kaarten die in omloop zijn; Holsheimer geeft hier een uitleg over. De voorzitter stelt dat de vereniging bijzonder veel dank aan de gemeente Amsterdam is verschuldigd voor de tot stand koming van het nieuwe stadion waarbij met name de burgemeester een uitstekende rol heeft vervuld; Ajax heeft de burgemeester als huwelijksgeschenk het werkend lidmaatschap aangeboden waarbij hem het le jaar het gratis lidmaatschap is verleend. De volgende vergadering wordt vastgesteld op 11 juni 1992 en de voorzitter wenst een ieder wel thuis. Aldus goedgekeurd in de vergadering van 11 juni 1992 5. Rondvraag 6. Sluiting Amsterdam, 22 mei 1992 M. van Praag, Voorzitter. G.M.Holsheimer, Hoofd Secretariaat 26

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 55