De wedstrijden voor de Europa-cup hebben veel uitstraling gegeven en het geeft een bepaald verwachtingspatroon voor de toekomst. Gevraad wordt of er transfers te verwachten zijn5 volgens de penningmeester niet want van Gaal wil terug naar 16 tot 18 man, vermoedelijk valt Willems af; de t.d. kan met de huidige groep uitstekend functioneren ook gezien de te verwachtend oorstroming vanuit de jeugd; hooguit zou er een speler voor de toekomst en dan voor een redelijk laag bedrag kunnen worden aangetrokken. De t.d. heeft wel een kandidatenlijst voor het geval dat er toch onverhoopt iemand wel vertrekt. De heer Kraan maakt duidelijk dat hij de vorige keer in de ledenraad boedoeld heeft te zeggen dat de t.d. bepaalt hoe er gespeeld; wie er speelt enz. maar dat na een aantal wedstrijden er wel eens een uitleg aan het bestuur zal worden gegeven. Opgemerkt wordt dat met het behalen van de Europese-top toch ook bedoeld wordt dat Ajax niet altijd als 2e achter PSV kan eindigen. De heer Henrichs deelt mede dat kampioen worden bij de jeugd leuk is maar dat opleiden centraal staat; talent is in een groot aantal categorien aanwezig. De promotie van de zaterdag 1 is nog altijd niet zeker. De invoering van de landelijke B-junioren competitie komt er door en het is goed om ook hier op het allerhoogste niveau te acteren. Hij vervolgt met de mededeling dat Ajax er in geslaag is om een overeenkomst te sluiten voor voorlopig 1 jaar met een hoofd opleiding of directeur opleiding; het bestuur is van mening dat allereerst de direct betrokkenen dus degenen waar de nieuwe man nauw mee gaat samenwerken, dienen te worden geïnformeerd voordat de naam naar buiten wordt gebracht hetgeen niet als een gebrek aan respect voor de ledenraad miet worden opgevat; door bepaalde omstandigheden is de bijeenkomst van trainers morgenavond gepland. Vanuit de vergadering komt de reactie waarom niet eerder contact met andere trainers kon worden opgenomen en men vindt de planning hoogst ongelukkig. De heer Henrichs deelt verder mede dat gezocht is naar een persoone van kailber en dat na diepgaande discussie voor de benaming "directeur opleidingen" is gekozen en dat de functie van van Gaal wordt omschreven als directeur "betaald voetbal". Vanuit de vergadering is niet een ieder het eens met de keuze van een "directeur". Gevraagd waarom slechts voor 1 jaar waarop geantwoord wordt dat het verstandig lijkt dat beide partijen het le jaar aanzien en dat daarna er een overeenkomst voor een veel langere periode zal worden overeengekomen. Het is inderdaad zo dat de directeur Betaald Voetbal de verantwoording heeft van het le en 2e elftal alsmede verantwoordelijk is over de medische staf en dat de directeur opleidingen de verantwoording heeft over spelers t/m 18 jaar; op de vraag wat de bedoeling van de opzet voor de B-junioren competitie is wordt medegedeeld dat er uiteindelijk 1 hoogste competitieklasse zal komen hetgeen toch 4 a 5 jaar zal gaan duren. De voorzitter doet verslag van de verkoop van kaarten voor de finale UEFA welke problematisch is verlopen; zowel politie als bestuur hebben dit niet kunnen voorzien en het is duidelijk dat dit een volgende keer anders moet. Ook de voorverkopers hadden onrede met het feit dat ditmaal aan hen een beperkt aantal kaarten was toegewezen; aanvankelijk lag er een geheel verbod voor de voorverkoop maar tich werd dit veran derd in 20 per rang (totaal 100 kaarten). Op 16 en 17 mei zal er een Ajax supporterstoernooi worden gespeeld op sportpark Drieburg; ook rond die tijd zal de nieuwe supportersvereniging worden opgericht welke een actieve rol zal gaan spelen dan de Ajacied die wuitsluitend als een service-club werkt maar geen actief beleid voert. 25

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 53