De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor het openblijven van het Olympisch Stadion de Stadsdeelraad wil gaan slopen; als het open blijft dan zal de exploitatie in onze handen dienen te vallen hetgeen men juridisch aan het uitzoeken is; de onderhan delingen met de stadsdeelraad zullen thans een aanvang nemen. Op de vraag of de lichtmasten blijven staan wordt medegedeeld dat deze direct na de finale zullen worden gesloopt en dat daarna voor 4 jaar een permanente oplossing zal worden gezorgd. Op de vraag of de gemeente Ouder Amstel nog kan blijven dwarsliggen wordt geant woord dat de zg. "artikel 19 procedure" de geplande startdatum niet zal kunnen tegenhouden. De vraag of in de financiering voor het amateurgedeelte is voorzien wordt geantwoord dat dit met de mededeling apart bezien zal moeten worden. De opbrengsten voor het parkeergedeelte gaan niet naar Ajax aangezien de transferiumexploitatie aan de dienst parkeerbeheer zal toekomen. De voorzitter wil namens de vereniging een groot compliment uitspreken voor de heren Coronel, van Os en van Eijden vanwege hun, verdiensten bij het tot stand komen van het nieuwe stadion; de werkzaamheden hiervoor mogen zeker niet onderschat worden en gelukkig hebben we gekregen wat we uiteindelijk wilden; de taktiek om de gemeente te steunen is de juiste gebleken ondanks alle tegenwerking. De financiële cijfers 1/3/1992 worden uitgedeeld waarbij de heer van Os zijn toelichting geeft; de recette competitie zal op 1 ton tekort uitkomen, de KNVB beker opbrengst zal verhoogd worden met 4 ton, bij vriendschappelijke wedstrijden komt nog ƒ.80.000, bij en de Europacup wedstrijden zullen verhoogd worden met de opbrengsten van Genoa en de finale waardoor ook TV en reclame zullen stijgen; vanzelfsprekend stijgen de wedstrijdkosten aanzienlijk door de meer gespeelde wedstrijden en zijn de kosten van Gent nog niet verwerkt. De E.C. inkomsten Genoa en Torino zullen ruim 2 miljoen netto opleveren waarin begrepen de extra premie voor de spelers; het oorspronkelijk begrote verlies van 1,3 miljoen wordt nu een winst van 2 miljoen In het komende seizoen zullen er investeringen in het Olympisch Stadion moeten worden gepleegd om die paar noodzakelijke wedstrijden aldaar te kunnen laten bespelen. De vraag of hiervoor subsidiemogelijkheden bij de gemeente zijn wordt beantwoord met de mededeling dat dit niet mogelijk zal zijn. De voorzitter geeft aan de het aangebrachte nieuwe hekwerk aldaar door Ajax is betaald en dat Ajax de stelling huldigt dat veiligheid voor alles gaat. Er zijn contacten aangegaan met Davis en v.d. Sar voor twee jaar, Kreek voor drie jaar, Jonk zijn contract is met twee jaar verlengd en Menzo wil een verlenging van vier jaar. Het contract van Davids is met terugwerkende kracht tot 1 juli 1992 aangegaan hetgeen binnen de afspraken met onze technisch directeur lag. Op de vraag hoe het met het FTOD-onderzoek staat wordt geantwoord dat het wachten is op de formulering van de uitspraak hetgeen zijn tijd kost en dat in casarie is gegaan; de uitslag van de fiscale zaken zijn nog niet bekend. Thans is er een controle gaande over 1987 t/m 1991. De heer Kraan stelt dat de Al junioren kampioen is geworden en dat de finale tegen Feijenoord in het PSV stadion zal worden verspeeld; de AZ bewerkstelligde plaatsing in de le divisie middels de 2e plaats, Ajax 2 zal vermoedelijk 2e of 3e worden en is tot in de 5e ronde van de districtsbeker gekomen. Ajax 1 is op de goede weg met van Gaal aan het hoofd, ook de uitwedstrijden behalve die tegen Feijenoord werden gewonnen; toch zijn in veel wedstrijden vele kansen onbenut gebleven. 24

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 51