NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING GEHOUDEN OP 23 APRIL 1992 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Harms, Leeser, Neefjes, Smit en van het ere-lid Schoevaart. Aanwezig derhalve 18 leden, de bestuursleden van Praag, Coronel, van Os, Kraan en Henrichs, de commercieel directeur van Eijden, de financieel directeur Oldenhof en het hoofd secretariaat Holsheimer, alsmede de ereleden Potharst en Timman De voorzitter vraagt een ogeblik stilte vanwege het overlijden van het ere-lid Westrik. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3- Vaststelling van de notulen van de ledenraad van 6 februari 1992 blz.l. toevoegen 2e alinea van onder dat dat geen voldoende argument voor Gianotten was voor de benaming directeur; blz.3: - regel 5 adviseerden m.z. adviseerde 4. Mededelingen bestuur De heer Coronel informeert de vergadering dat voor wat betreft de sponsoring er momenteel 1 hoofdsponsor is die 2,5 miljoen per jaar betaald en 10 sub-sponsors die elk 350.000,= bijdragen; Umbro wat meer, Roever wat minder maar die heeft een clausule in het contract omtrent een verdeelsleutel van supportersreizen. Alle contracten lopen het komende seizoen door maar het aantrekken van nieuwe sponsors lijkt moeilijk. Uit de reclamebordenopbrengst is 8 ton betreffende competitie wedstrijden genoten en 7 ton voor wat betreft de Europa-cupwedstrijden, totaal netto 1,2 miljoen; de halve finale en finale zullen vermoedelijk nogmaals 1 miljoen opleveren. De TV-rechten leverde ons aan het rechtstreeks uitzenden van wedstrijden extra opbrengsten, voor de halve finale UEFA-cup 3 ton en voor de finale ruim 1 miljoen. De afspraak met de NOS betrof niet de finale maar toegezegd werd een eerstvol aanbod te zullen aannemen hetgeen geschiedde. Op de vraag vanuit de vergadering wat de provi sies zijn wordt geantwoordt dat dit 15% voor de boarding is en 25% TV-rechtenaf- dracht aan de UEFA. Als verdere sponsors treden op Derby Star voor de ballen, Lotto voor de schoenen van de jeugd (volgend jaar evt. NIKE), Canon voor het beschikbaar stellen van kopieerapparatuur en Technogym voor de inrichting van het krachthonk. Het nieuwe stadion over de Burg. Stramanweg heen komt er; er bestaan nog 2 varianten; onder het stadion komt een treanferum met 2500 parkeerplaatsen, het stadion zit op een hoogte van 8 meter hoogte e zal 50.000 zitplaatsen bevatten, 60 sky-boxen en 7 boxen voor founders, 2 trainingsvelden; of het amateurgedeelte op Amstelland of op De Toekomst zal gaan spelen is nog niet duidelijk; wij gaan nog steeds voor totaal 8 velden. Er zal 1 jaar ruim aan voorbereidingen zijn, de start van de bouw zal augustus 1993 plaatsvinden en de oplevering in december 1995; de beslissing van de EK in Nederland zal op 5 mei 1992 vallen. 23

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 49