5. Rondvraag Op de vraag waarom de Ajax-kledinglijn en het gebruik door Umbro zo door elkaar lopen wordt geantwoord dat Umbro het recht heeft het Ajax logo te gebruiken voor kleding en dat Eurofashion het recht heeft verkregen voor de Ajax- kledinglijn; Umbro brengt sportkleding op de markt en daarnaast bestaat de Ajax- kledinglijn. Enkele weken geleden in onderling overleg is bepaald hoe het logo op welk artikel wordt gebruikt. Op verzoek wordt vervolgens het organigram uitgedeeld; op de vraag voor inzage in de functiescheidingen is men welkom om dit op kantoor in te zien. Op een vraag vanuit de vergadering wordt medegedeeld dat de communicatie van de technisch directeur richting bestuur loopt via het verantwoordelijke bestuurslid, de heer Kraan met wie de technisch directeur regelmatig contact heeft. De heer Buskermolen is van mening dat voorafgaande aan de vergadering er in feite wat voor-informatie dient te worden verstrekt waardoor de leden zich beter kunnen prepareren op diverse onderwerpen; aan de andere kant moet ook de ledenraad een aktievere rol spelen. De voorzitter stelt dat een ieder van de leden agendapunten kan opvoeren en met hem is het overige bestuur het er mee eens dat het een onnodige en niet gewenste zaak is aangezien nu in feite al het nieuws heet van de naald gepresenteerd wordt. Op de vraag of er al iets bekend is omtrent een andere verdeling van de TV-rechten wordt medegedeeld dat alleen het voorstel er is maar dat er nog geen beslissing is gevallen. Het voorstel is dat alle clubs een basisbedrag krijgen gelijk aan het huidige en daarboven een uitkering naar gelang het aantal TV-minuten. Op de vraag of er inderdaad BTW over de afkoopsom van Beenhakker moet worden betaald wordt bevestigend op geantwoord. De heer Gianotten stelt dat hij al enkele keren als laatste in de rondvraag aan de beurt komt waardoor hij niet meer in de notulen voorkomt hetgeen bij deze recht is gezet. Op zijn vraag omtrent het contract Bergkamp informeert het bestuur dat er inderdaad belangstelling is vanuit het buitenland maar dat Bergkamp voor zichzelf heeft besloten dit en volgend seizoen nog bij Ajax te blijven; de kans dat deze mening wijzigt blijft aanwezig; zijn contract loopt nog door en met een mogelijke transfer zijn enorme bedragen gemoeid. De heer Kraan deelt nog mede dat er een viertal leden t.w. Schoevaart, Potharst, Neefjes en hijzelf zich meer gaan bemoeien met de oudere leden van de vereniging die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt. 1992°°rZ^er me^ mededeÜnS vo'êen<^e vergadering zal plaatsvinden op 23 april Aldus goedgekeurd in de vergadering van 23 april 1992 Amsterdam, 5 maart 1992 M. van Praag, G.M.Holsheimer, Voorzitter. Hoofd Secretariaat. 22

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 47