Problematisch wordt het geheel indien het Ol.Stadion op de lijst voor monumentenzorg wordt geplaatst. Naar aanleiding van de vervolgens uitgedeelde financiële cijfers over de periode 1 juli 1991 - 31 december 1991 informeert de heer van Os de vergadering dat de opbrengst recette competitie iets achter zal blijven bij de begroting, de opbrengst KNVB beker zal zeker gehaald worden, de Europa-cup recettes worden hoger dan begroot en de opbrengst vriendschappelijke wedstrijden blijft achter. De personeelslasten zijn wat verlicht door de verkoop van Wouters, de wedstrijdkosten zullen stijgen door meer Europacupwedstrijden terwijl de rentelasten beperkt bleven door de verkoop van Witschge en Wouters en de ontvangen afkoopsom van Beenhak ker. De prognose is thans dat het resultaat van het lopende seizoen op "0" zal uitdraaien indien uitschakeling in de Europa-cup en KNVB beker tegen Gent en PSV zal volgen. Het resultaat van de wedstrijd tegen Feijenoord was minder dan dat van vorig jaar hetgeen veroorzaakt wordt door een verbod van verkoop van kaarten op de wedstrijd ers* doordat er nu meer seizoenkaarten zijn verkocht en doordat de gezinstribune nu matig bezet was. Op de vraag of er ook transfers in de begroting zijn opgenomen wordt negatief geantwoord. De vraag of kosten voor de hoofd opleidingen/technisch directeur zijn opgenomen wordt medegedeeld dat dit niet het geval is en dat dit ook pas in het volgend seizoen zal gaan spelen. De heer van Os deelt mede dat op dit moment er een contractbespreking met een speler gaande is en dat vanaf maart de diverse noodzakelijke besprekingen zullen aanvangen. Met de V.U. is een contract afgesloten tot beider partijen tevredenheid. Met betrekking tot de rechtszaak is er geen nieuws te melden. De heer van Praag deelt mede dat m.b.t. de automatische toegangscontrole de 4 clubs voortgaan met hun plannen; het systeem is klaar en de mogelijkheid bestaat dat er gebruik gemaakt gaat worden van de verkooppunten van de Staatsloterij en Sporttotali- sator; de KNVB dient dit systeem in beheer over te nemen en alle clubs zullen moeten volgen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie beschikbaar gesteld van -430.000, de KNVB zal ƒ.450.000, ter beschikking stellen. De financiering van de hardware zal door de clubs zelf moeten geschieden hetgeen via een verhoging van de toegangsprijs terug is te verkrijgen. Voor het geheel zal een Stichting in het leven te geroepen worden waarin de 4 voorzitters van de clubs zitting nemen onder voorzitter schap van de oud-burgemeester van Groningen, de heer Staatsen. De burgemeesters van deze 4 steden steunen de plannen. Het bestuur van Ajax zal nu geen infrastructurele investeringen gaan doen in het huidige stadion. Er zal een nieuwe actieve supp.vereniging worden opgericht; communicatie naar de supporters is zeer belangrijk; er wordt gezocht naar een bestuur en vervolgens naar een voorzitter; de huidige supportersvereniging fungeert niet zoals we dat willen. De voorzitter maakt zich zorgen rondom de veiligheid; er wordt op de politie een grote wissel getrokken en Ajax zal wat actiever moeten zijn in deze. Niet via CSU zullen mensen worden ingehuurd maar door het opbouwen van een supportersbestand zal hier mogelijk op bespaard kunnen worden; er is ook een verplichting van het aanstellen van stewards naar uitwedstrijden. Er is een rapport ontvangen van een bureau hieromtrent en de volgende vergadering zult u meer informatie ontvangen. 21

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 45