De technisch directeur heeft zijn volle vertrouwen in de selectie en die zal aangeven als er aan- of verkopen noodzakelijk zijn; het bestuur heeft op zijn beurt weer het volste vertrouwen in de technisch directeur. In een gesprek met het bestuur, de technisch directeur en J.v.'t Schip is duidelijk gesteld wat van Van 't Schip wordt verwacht; gedurende dit seizoen wordt niet meer gedacht aan verkoop of verhuur van de speler; aan de speler is het verder of hij zijn contract wil uitdienen waarop van 't Schip stelde dat hij zich kan vinden in de huidige gang van zaken en graag wil blijven. Als redactiecommissielid deelt de heer Kraan mede dat voortaan de notulen van de ledenraadsvergadering niet meer in het magazine worden gepubliceerd gezien het feit dat het aantal te verzenden magazines naar buitenstaanders groot is. Wel krijgen alle werkende leden middels het jaarverslag kennis van de notulen. De ledenraad vindt dit een juist besluit. De heer Coronel deelt mede dat onze hoofdsponsor ABN/AMRO bijzonder gelukkig is met het sponsoren van onze vereniging hetgeen uit een marktonderzoek is gebleken. Het zoeken naar een extra co-sponsor heeft nog geen resultaat opgeleverd. Het contract met I.F. zal per 1/7/1992 beëindigd worden; de werkzaamheden kunnen thans voor het grootste gedeelte door de eigen organisatie geregeld worden; voor eventuele specialisa tie kan een bureau ingehuurd worden. Op de vraag vanuit de vergadering waaruit de co-sponsoring bestaat wordt geantwoord dat deze bijdrage voor iedere sponsor nu 350.000, - bedraagt; een busonderneming is tot op heden niet bereid gevonden toe te treden maar met Oostenrijk Touringcars is toch een redelijke deal gesloten waardoor de buskosten met 40% konden worden teruggebracht. Voorts informeert Coronel de vergadering dat het aanvangsuur van Ajax - Gent nog niet bekend is maar dat we bezig zijn met het opstellen van een lichtinstallatie via steigers. Vervolgens geeft de heer Coronel een uiteenzetting van het verloop rondom het nieuwe stadion waarvoor het bestuur nu inmiddels 3 jaar bezig is. Het blijkt nu zo te zijn dat de Gemeente Amsterdam niet met de Gemeente Ouder Amstel tot overeenstemming kon komen en Ouder Amstel het voorstel van de plannen negatief adviseerden. Op 1 maart 1992 moet een beslissing zijn gevallen; indien het nieuwe stadion er niet zou kunnen komen moeten de aandeelhouders hun geld terug hebben. Ook in perspublicaties zoals aangehaald door de heer Buskermolen spreken de burgemeesters elkaar tegen. De heer Coronel stelt dat het bestuur misschien te veel vertrouwd heeft op de Gemeen te Amsterdam m.b.t. hun lobby naar Gemeente Ouder Amstel; thans onderzoekt de Gemeente Amsterdam of door een verschuiving het plan geheel gerealiseerd kan worden op grondgebied van de Gemeente Amsterdam hetgeen financiële consequenties heeft voor de Gemeente. Lukt dit niet dan blijven er 3 opties: elders een stadion bouwen op de plaats Ol.Stadion bouwen op de plaats van het huidige Ajax stadion bouwen Bij de laatste 2 opties blijft de vraag wat de bijdrage van de gemeente zal worden. Zowel bij de locatie van het Ol.Stadion als die van het eigen stadion bestaat er een kans dat we de vereniging niet bij elkaar kunnen houden. Op de vraag wanneer het moment van het wel of niet doorgaan met de laatste Strand- vliet variant komt wordt geantwoord dat per 1 maart deze beslissing moet zijn gevallen; als het niet door gaat dan zal er een beslissing over de alternatieven moeten vallen; de heer Gianotten deelt mede dat hedenmiddag in de raad een motie is aangenomen omtrent onderzoek naar renovatie van het huidige Ajax stadion. 20

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 43