NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING GEHOUDEN OP 6 FEBRUARI 1992 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Bericht van verhindering ontvangen van de heren Blekkenhorst en van Wijk. De voorzitter vraagt een moment stilte vanwege het overlijden van de heer Boerkoel. Aanwezig verder de bestuursleden van Praag, Coronel, van Os, Kraan en Henrichs, de ere-leden Potharst, Timman, de commercieel directeur van Eijden, de financieel directeur Oldenhof en het hoofd secretariaat Holsheimer. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3- Vaststelling van de notulen van de vergadering, gehouden op 21 november 1991 blz.2 laatste alinea: Ajax is bereid tiideliik met de gehele vereniging naat het Olympisch Stadion te gaan. blz.4. 2e regel: achter "man zonder ervaring" toevoegen "voor bijna 3 jaar". Aan het verzoek om de notulen eerder aan de ledenraadsleden toe te zenden zal worden voldaan, tevens zal duidelijk tot uiting worden gebracht indien het vragen vanuit de ledenraad betreft, dat niet de indruk wordt gewekt dat er alleen maar een aantal mededelingen door bestuursleden zijn gedaan. 4. Mededelingen bestuur De heer Henrichs deelt mede dat m.b.t. het aanstellen van een technisch directeur of een hoofd opleiding er een aantal personen zijn geselecteerd en dat daarin een volgorde is aangebracht. Het bestuur heeft zijn gedachten laten gaan over de benaming van deze functie maar heeft zich daar nog niet over uitgesproken; in februari zal men tot besluitvorming overgaan. De heer Gianotten stelt dat in de vorige vergadering door het bestuur is gesteld dat de benaming directeur noodzakelijk was aangezien anders de mogelijkheid zou bestaan dat deze door andere directeuren kon worden overruled. Het bestuur stelt dat het juist is dat de spelopvatting van de hoofd opleiding (directeur) anders kan zijn dan die van de coach betaald voetbal; voor de continuïteit is het van belang dat de functies gesplitst worden. De heer Kraan zegt dat de Al junioren met wisselend succes opereert maar terecht bovenaan staat, het 2e elftal is nog meer wisselvallig maar ook hier prevaleert de opleiding; het le elftal boekte goede overwinningen tegen Feijenoord en PSV, kreeg puntenverlies tegen RKC en FC Groningen, spelen goed maar staat nog steeds 4 punten achter. De heer Andriese denkt dat het huidige elftal niet in staat zal zijn de Europese top te bereiken en vraagt wat het bestuur hiervan denkt. Geantwoord wordt dat de kwaliteit voldoende wordt geacht zeker gezien het feit dat ook de kwartfinale Europacup is bereikt met kans op meer. 19

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 41