Aan de leden van de ledenraad en de ere-leden van de A.F.C."AJAX" Amsterdam, 28 augustus 1992 Geachte heer, Hierbij ingesloten zenden wij u het jaarverslag over het verenigingsjaar 1991/1992. Tot onze spijt moeten wij u berichten dat in het verslag op de bladzijden 58 t/m 61 abusievelijk de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 september 1990 zijn opgenomen in plaats van de notu len van de algemene ledenvergadering van 26 septem ber 1991 welke wij als bijlage insluiten. Ten aanzien van de jaarvergadering van de ledenraad delen wij u mede dat buiten de zich herkiesbaar gestelde kandidaten voor het bestuur en voor de commissie van redactie er geen andere kandidaten zijn gemeld. Met cli u| bgroeten G.M.Holsheimer, Hoofd Secretariaat Kampioen van Nederland 1918 1919 1931 1932 1934 1937 1939 1947 1957 I960 1966 1967 1968 1970 1972 1973 1977 1979 1982 1983 1985 1990 Opgericht 18 maart 1900 Winnaar KNVB-Beker 1917 1943 1961 1967 1970 1971 1972 1979 1983 Winnaar Europa Cup 1971 1972 1973 1987 Winnaar Wereldbeker Ajax Amsterdam Middenweg 401, Postbus 41885, 1009 DB Amsterdam Telefoon 31 (0)20 694 65 15 665 44 40, Telefax 31 (0)20 668 51 81 Postbank 123977 en 4512800 - ABN Amro 54.83.46.801

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 3