Het blijkt toch riskant om een technisch directeur ook verantwoordelijk te stellen voor de jeugdopleiding hetgeen van Gaal eveneens van mening is en we gaan zoeken naar een hoofd opleiding die een contract voor meerdere jaren kan krijgen; de man zal sociale en pedagogische vaardigheden moeten hebben en nauw met voetbal verbonden moeten zijn. Voorts is er een club van oud-voetballers opgericht met de naam Lucky Ajax met als doelstelling een soort gezelligheidsvereniging die kan bijdragen aan de uitstraling en allure van Ajax. Om hiervan lid te kunnen worden moet men aan een aantal criteria voldoen en men moet lid van Ajax worden; Lucky Ajax zal maximaal 20% buitengewone leden kunnen hebben welke leden voorgesteld dienen te worden aan het bestuur van Ajax; het bestuur bestaat uit P.Keizer(voorzitter),W.Schaaphok (penningmeester), D.Schoenaker (secretaris), en leden J.Swart en J. Mulder; thans zijn er inmiddels 37 leden alle activiteiten vinden plaats onder verantwoording van Ajax. De vergadering wijst op het gevaar van het vormen van een vereniging in een vereniging; middels afspraken die vastgelegd dienen te worden moet men tot een goede samenwerking kunnen komen. De heer Kraan deelt mede dat voorzitter van Praag de volgende vergadering nadere informatie zal geven omtrent de nieuw op te richten supportersvereniging alsmede de voortgang over de automatische toegangscontrole. Het magazine in zijn nieuwe uitvoering ziet er goed uit alleen komen de nummers te laat uit maar eind december hopen we weer op schema te zitten. De prestaties van Ajax 1 zijn wisselend, het scoren blijft een probleem. Veel vertrouwen is er in de nieuwe technisch directeur, in de aanvangsfase had van Gaal nogal wat negatieve pers n.a.v. zijn nogal directe uitlatingen. Rondvraag De heer Buskermolen vraagt of sponsors dezelfde prijzen voor adverteren betalen als derden. De heer van Eijden zegt dat dit het lopende seizoen niet zo is en altijd een korting zullen krijgen in de toekomst wel. Op de vraag van de heer Oudendijk of het overleg van de financiële commissie met het bestuurslid financiële zaken inmiddels heeft plaatsgevonden zoals de vorige vergadering was aangekondigd wordt ontkennend geantwoord aangezien de financiële commissie nog niet in voltalligheid bij elkaar kon worden geroepen. Medegedeeld wordt voorts dat aan de statuten van Lucky Ajax wordt gewerkt, dat de Ajax kledinglijn in aantocht is en dat het idee van de Stadsdeelraad Zuid om Ajax-wedstrijden op de kabel TV uit te laten zenden vergeten moet worden. Sluiting Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 6 februari 1992 sluit de heer Kraan de vergadering. is goedgekeurd in ergadering van 'ruari 1992 Amsterdam, 16 januari 1992 raan, G.M.Holsheimer, -voorzitter. Hoofd Secretariaat. 18

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 39