Aan de wethouder is medegedeeld dat Ajax zich zal terugtrekken uit het project indien het OLStadion direct zal worden afgebroken en dat Ajax eventueel bereid is met de hele vereniging bij het OLStadion te gaan spelen hetgeen als handreiking richting Gemeente moet worden gezien. Wel moet er nog een antwoord komen op de vraag hoelang de grasmat in het nieuwe stadion afgedekt kan blijven zonder dat er schade optreedt. Vervolgens worden de financiële cijfers over de periode 1/7/91-1/11/91 uitgedeeld. De heer van Os deelt mede dat er in de hoger beroepszaak geen nieuwe feiten naar voren zijn gekomen, dat er een samenwerkingsverband met de VU zal worden aange gaan en dat speler Mols aan Cambuur is uitgeleend welke vereniging tevens een optie tot koop heeft gekregen. Aangaande Wouters is er een paar jaar geleden een afspraak gemaakt dat indien Wouters zich financieel zou kunnen verbeteren Ajax hem niet zou tegenhouden indien daar een redelijke transfersom tegenover zou staan. Er zijn nu twee clubs gekomen (Bayern Munchen en Arsenal) en Wouters heeft gekozen voor Bayern Munchen. Het bestuur is zeer tevreden over de ontvangen transfersom voor een speler die over een paar jaar transfervrij zal zijn; de financiële commissie is hierover volledig geïnformeerd. De transfer is in overleg met de technisch directeur gegaan die geen bezwaar had. De opbrengst van de verkoop van Wouters zou in principe gebruikt kunnen worden voor het aantrekken van een speler. Technisch directeur Beenhakker is bij het bestuur gekomen met de mededeling dat hij Ajax te klein vond en dat het tijd was om weg te gaan; naderhand bleek dat hij een aanbieding had van Real Madrid en dat hij zich financieel zeer goed kon verbeteren; als Ajax hem aan zijn contract zou houden dan zou Beenhakker toch elke maand bij het bestuur op de stoep staan met verzoek voor ontbinding van zijn contract. Vervolgens is er een discussie ontstaan over het tijdstip van vertrek en nadat de pers inmiddels op de hoogte bleek te zijn heeft Ajax het verhaal officieel naar buiten gebracht. De afgespro ken afkoopsom is inmiddels betaald, alleen de hierover verschuldigde BTW moet nog betaald worden. Met L. van'Gaal is een 2 1/2 jarig contract afgesloten waarbij hij dit seizoen als technisch directeur en daarna als trainer/coach zal fungeren als er tenminste dan een hoofd opleidingen benoemd wordt. Ook met v.d. Lem is een 2 1/2 jarig contract afgesloten. Verder is J. de Koning als part-time trainer voor dit seizoen toegevoegd aan de technische staf. De afspraken inzake de functie die gemaakt waren met Beenhakker gelden ook voor van Gaal. De heer Oudendijk vraagt waarom er een man zonder ervaring wordt benoemd indien de doelstelling nog steeds is Europees topvoetbal te spelen. Er wordt geantwoord dat men heeft gekozen voor continuïteit terwijl er bovendien veel vertrouwen is in van Gaal; wederom hem alleen het lopende seizoen af te laten maken zou niet reëel geweest zijn. Aangaande van 't Schip kan worden medegedeeld dar deze aan de t.d. had medege deeld niet meer gemotiveerd te zijn als rechtsbuiten te spelen; hem is gewezen op de financiële gevolgen die dit zou hebben en gesteld is dat het onbegrijpelijk is dat van 't Schip een contractverlenging van 5 jaar had gevraagd hetgeen uiteindelijk 3 jaar is geworden en zich nu zo opstelt. Afgesproken is dat 2 maanden de thans ontstane situatie zou worden aangezien en dat eventuele andere clubs zich kunnen melden. Ajax zal zich in deze hard opstellen. De heer Henrichs stelt dat het vertrek van Beenhakker konsekwenties heeft gehad in de verdere invulling bij de technische staf hetgeen is opgelost. Omtrent de technische organisatie gaan we ons bezinnen. 17

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 37