13. Rondvraag Ajax zal geen initiatieven ondernemen om het op doelsaldo beslissen van het kampioenschap van Nederland te laten verdwijnen; op dit moment liggen geen nadere plannen klaar als alternatief bij het eventueel niet doorgaan van het nieuwe stadion; men dient niet teveel aandacht te schenken aan onjuiste perspublikaties n.a.v. blessure's van spelers; met de WCS wordt gesproken voer een eenleidend standpunt n.a.v. de thans ruim uitgevallen straffen inzake de rode kaarten; verkeerde uitlatingen van spelers in de pers zullen ter sprake komen bij de spelerslunch; de organisatie van de programmaverkoop blijft in handen van W. van Steenber gen. De heer Schoevaart besluit met de mededeling dat hij van mening is dat het bestuur het afgelopen seizoen goed heeft gefunctioneerd en dankt het bestuur namens de aanwezi gen voor het gevoerde beleid. Nadat de volgende vergadering op 21 november 1991 is vastgesteld, sluit de voorzitter de vergadering. Aldus goedgekeurd in de vergadering van 21 november 1991 Amsterdam, 11 oktober 1991 M. van Praag, G.M.Holsheimer Voorzitter. Hoofd Secretariaat. NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING VAN 21 NOVEMBER 1991 1. Opening De vice-voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Bericht van verhindering ontvangen van de leden Andriese, Been, Blekkenhorst, Boerkoel en van Eijden, alsmede van voorzitter van Praag en ere-lid Timman. Aanwezig derhalve 19 leden, de ere-leden Potharst en Schoevaart, de bestuursleden Coronel, van Os, Kraan en Henrichs en de professionele staf van Eijden, Oldenhof en Holsheimer. Een speciaal woord van welkom voor de nieuwe ledenraadsleden Buskermolen en Leeser en de vice-voorzitter wenst hen veel succes en een goede inbreng in de leden raad toe. 15

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 33