Dit seizoen zijn er wederom een nieuw record aantal seizoenkaarten verkocht. De vakken B en C zijn uitgebreid met gereserveerde plaatsen terwijl de vakken A en D iets kleiner zijn geworden. Op wedstrijddagen zal de sportzaal omgebouwd worden tot ontvangstruimte voor de business-seatshouders. Wij zijn bezig met het zoeken van een sponsor in de buswereld als opvolger van O AD; mogelijkheid NZH zal worden bekeken. Bij de KNVB zal worden neergelegd dat Ajax niet akkoord gaat met de verdeling van de TV-rechten onder de clubs zoals dat thans gebeurd. Vergelijking met het buitenland leert ons dat veel hogere TV-opbrengsten mogelijk moet zijn. Vervolgens geeft de heer Coronel uitgebreid uitleg over het nieuwe stadion. De opvatting van het Ajax Bestuur is dat het nieuwe stadion er moet en ook kan komen; elk jaar uitstel kost echter veel geld; indien het Rijk besluit alsnog 20 miljoen bij te dragen kan men verder. Dat het Olympisch Stadion open moet worden gehouden is voor Ajax een zekere zaak. De heer van Os deelt mede dat aan het samenwerkingsverband met het Lucas Zieken huis een eind is gekomen en dat Ajax nu met de VU in onderhandeling is. Op de vraag of men niet tevreden was wordt medegedeeld dat het Lucas Ziekenhuis niet werkte conform de wensen van de technische staf. Voorts deelt hij mede dat op 24 oktober a.s. de hoger beroepszaak (FIOD affaire) gaat lopen. De heer Potharst vraagt of boetes die opgelegd zijn aan Neefjes en Holsheimer niet door Ajax betaald dienen te worden. Het bestuur is van mening dat deze kwestie niet in de ledenraad dient worden bespro ken maar dat betrokkenen individueel altijd met het bestuur van gedachten kunnen wisselen. Binnenkort zal er een controle van de laatste vijf jaren van de belastingdienst plaatsvin den. De heer Coronel deelt mede dat het bestuur al 2,5 jaar geleden gesteld heeft dat het Olympisch Stadion dient open te blijven zolang het nieuwe stadion niet open is; de stadsdeelraad verwijt Ajax dat men hiermee nu pas komt. Het Ajax bestuur heeft gesteld dat Ajax zonodig in ruil voor grond desnoods direct naar het Olympisch Stadion wil en het persé de komende 4 jaren wil openhouden. De voorzitter memoreert dat er sinds het aantreden van het nieuwe bestuur in januari 1989 veel is gebeurd; organisatorisch is er veel verbeterd ook t.a.v. de sponsors en de veiligheid in het stadion. Er zal nog veel meer dienen te gebeuren zoals het opzetten van een grote supportersvereniging, een goed supportersbeleid, het aanpakken van discriminatie rond de velden met alle betrokkenen. Door Henrichs en van Praag zijn plannen ontwikkeld voor de oprichting van een club van oud-voetballers die allure kan geven aan onze vereniging en waarvan de leden dienen te voldoen aan bepaalde vereisten. 14

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 31