Het organisatieschema zou hij graag nog ter inzage willen hebben. Hij is van mening dat het beleid afgelopen jaar een goed beleid is geweest, maar er is één kanttekening namelijk t.a.v. het technisch beleid; het was een grote teleurstelling dat het kampioen schap van Nederland niet werd behaald vooral door het slechte resultaat bij SW uit. 9. Bestuursverkiezing Aftredend zijn de heren M.U. Coronel (Comm. Zaken) en A. Kraan (Techn. Zaken). Beide heren stellen zich herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld zijn beide heren herkozen. De heren Kraan en Coronel bedanken de vergadering voor het in hun gesteld vertrou wen. 10. Vaststelling Officieel Orgaan Het Officieel Orgaan wordt wederom vastgesteld. 11. Verkiezing Commissie van Redactie tart. 2. H.R.l De commissie bestaat uit de heren: A.Kraan, W.W. Heisterkamp, M. Middendorp en D. Endt. De heren stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld zodat alle heren herkozen zijn. 12. Mededelingen van het Bestuur Bij afwezigheid van de heer Kraan zal de heer Henrichs de technische zaken voor zijn rekening nemen en n.a.v. de teleurstelling die de heer Gianotten heeft laten blijken m.b.t. het gemiste landskampioenschap merkt hij op dat er een stuk onvolwassenheid in de spelersgroep aanwezig was; de groep is nu enigszins anders samengesteld en de tech nisch directeur is ten volle overtuigd van een andere instelling van de groep; het weerzien met Europacupvoetbal is een goede zaak. Ten aanzien van het jeugd- en amateurvoetbal deelt de heer Henrichs mede dat de zaterdag 1 sterk verjongd is, de doelstelling zo hoog mogelijk in het amateurvoetbal uit te komen is nog steeds aanwezig; gelukkig staat de landelijke B-juniorencompetitie wat meer in de steigers en is de harde stelling van de sectie amateurvoetbal ten aanzien hiervan niet doorgezet. De heer Coronel deelt mede dat de sponsoring het seizoen 1991/1992 iets terug zal lopen hetgeen veroorzaakt wordt door het wegvallen van TDK en omdat de ABN reeds vorig jaar is mee gaan draaien in de sponsorpool. Als nieuwe sponsors zijn aangetrok ken SONY, General Motors/Leaseconcept en Boekhoven Bosch terwijl Roever zijn contract verlengde en Umbro het contract openbrak en ook verlengde; door het aantrekken van Boekhoven Bosch is er een eind gekomen aan onze jarenlange relatie met Grafïca later Frisch Drukkerijen. Er zijn een aantal supplier sponsors toegetreden zoals Look Mode en ARVH; aan de zijde van de Ere-tribune zal er een systeem worden geplaatst met draaibare reclamebor den. 13

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 29