Helaas dus geen Kampioenschap, maar wel weer Europa Cup 111 voetbal, waarbij wij de extra hindernis van het moeten spelen van 3 thuiswedstrijden op minimaal 100 km. afstand van Amsterdam reeds hopen te realiseren in het komend seizoen. Uit diverse publikaties heeft u inmiddels kunnen lezen dat wij de le thuiswedstrijd tegen Orebro zullen spelen in het Rheinstadion in Düsseldorf. Het was onze inkomstenstroom, gesplitst naar direkte en indirekte opbrengsten in het boekjaar 1990/1991 opgebouwd Totale direkte opbrengsten ƒ.8.621.581. 55% Ten opzichte van het vorig seizoen, waarin de direkte opbrengsten 6.899.970 bedroe gen, is dit een stijging van ƒ.1.721.611 oftewel 25%. Deze stijging is gerealiseerd door een uitbreiding van het aantal business-seats, maar bovenal door een stijging van een kleine ƒ.2 miljoen in opbrengst recettes en seizoenkaarten. Totale indirekte opbrengsten ƒ.7.241.879 45% Ten opzichte van het vorig seizoen, waarin de indirekte opbrengsten ƒ.5.112.695 bedroegen is dit een stijging van ƒ.2.129.184 oftewel 42%. Deze stijging wordt veroor zaakt door een aanzienlijke stijging van onze sponsorinkomsten als gevolg van het eerder betalen van onze huidige hoofdsponsor ABN/AMRO; het moge duidelijk zijn dat de positieve invloed hiervan het afgelopen seizoen door het wegvallen van de inkomsten van TDK het komend seizoen duidelijk negatief zullen werken op de sponsorinkomsten voor het komend seizoen. De totale kosten over het boekjaar 1990/1991 bedroegen derhalve ƒ.15.069.204, hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft in een positief exploitatie-resultaat van ƒ.709.528 (inclusief een negatieve opbrengst vereveningsheffing, alsmede buitengewone baten). Naast dit positieve exploitatie-resultaat heeft de afgelopen transferperiode eveneens een positief saldo transfers opgeleverd van ƒ.2.214.600, waardoor het totale resultaat het afgelopen jaar een voordelig saldo heeft opgeleverd van 3 miljoen. Het is derhalve verheugend te constateren dat, ondanks het gemis aan Europa-cup voetbal, wij er door een enorme stijging van onze toeschouwersaantallen in geslaagd zijn het afgelopen boekjaar met een positief resultaat af te sluiten. Dit betekent echter niet dat de boven ons hoofd samengepakte donkere wolken in verband met de belastingzaak zijn verdwenen. De komende maanden zullen wij in ieder geval weer geconfronteerd worden met een voortzetting van de strafzaak in Hoger Beroep. 10

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 23