De samenstelling van de ledenraad werd met ingang van 26 september 1991. 1. F.M. Andriese (1993) 2. A.R. Been (1994) 3. A.L. Blekkenhorst (1992) 4. A. Boerkoel (1993) 5. T. Bogaard (1992) 6. J.H. Buskermolen (1994) 7. H. Bijvank (1992) 8. W.P. Deegen (1993) 19. J.C. van Dijk (1994) 10. C.A. van Eijden (1993) 11. Mr. NJ.Gianotten (1993) 12. C.C. Harms (1994) 13. D.C. Karremans (1992) 14. D. Keijzer (1992) 15. Ir. J.Lambregts (1992) 16. R. Leeser (1994) 17. M. Middendorp (1994) 18. J. Neefjes (1992) 19. R.G. Oudendijk (1992) 20. G.P. Paulsen (1993) 21. H.A. Smit (1994) 22. Drs. K.G.A. Timman (1994) 23. I. Waas (1993) 24. Drs. L.M. van Wijk (1993) Het jaartal achter de naam geeft het jaar aan dat men aan de beurt van aftreden is. Dit jaar zijn aan de beurt van aftreden de navolgende leden: A.L. Blekkenhorst, T. Bogaard, H. Bijvank, D.C. Karremans, D. Keijzer, Ir. J.Lambregts, J. Neefjes, R.G. Oudendijk Tevens nieuw ledenraadslid kiezen voor A.Boerkoel Sr., overleden 30-01-1992. (was altreden in 1993). Voor zover bekend stellen bovengenoemde leden zich herkiesbaar. In het afgelopen verenigingsjaar werden op de volgende data vergaderingen gehouden: 05-09-1991 Jaarvergadering van de Ledenraad 21-11-1991 Periodieke vergadering 06-02-1992 Periodieke vergadering 23-04-1992 Periodieke vergadering 11-06-1992 Periodieke vergadering Hierna volgen de verslagen van de ledenraadsvergaderingen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 19